19 °C

Важни победи за ВМРО

Победа на ВМРО са измененията на Гражданския процесуален кодекс, за които бяхме радетели:

Направихме няколко основни групи изменения в ГПК, отразяващи най-съществените проблеми при приложението му. Опитахме да защитим максимално обикновения човек от произвол. Предвидихме промени в начина на връчване на уведомления и съдебни книжа, промени в изпълнителното производство, както и в най-проблемния етап от гражданския процес – касационното обжалване, така че интересите на гражданите да бъдат максимално защитени в един равнопоставен съдебен процес. С този закон се разширяват и възможностите за контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители (ЧСИ), за увеличаване на глобите и разширяване на възможностите за оспорване на действията на ЧСИ;

Защитихме хората и от колекторските фирми, като създадохме ограничения на безогледния им и постоянен тормоз над длъжниците;

Приет и влязъл в сила е Законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, чрез който създадохме единен държавен орган, който да следи за всички язовири и да отговаря за тяхната изправност.

Опростихме процедурите по обжалване на ОВОС, чрез които псевдоеколозите бавят с години важни държавни инвестиции.

Спряхме фалшивите договори за наем на земеделска земя – бяха направени промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, които сложиха край на порочната практика за сключване на договори за наем на земеделска земя от несобственици.

Облекчихме условията за наемане на работници от български произход.

Българските национални идеали и традиционните ценности, като основа на обществото

На първо място трябва да поставим дискусията, свързана с Истанбулската конвенция, която ние от „Обединени патриоти“ започнахме по чисто ценностни причини, защото джендър идеологията и пипалата, които посягаха към България, са всъщност метастази именно на тази лява марксистка идеология, която голяма част от нашите опоненти изповядват.

Отложихме спорния Закон за социалните услуги и успяхме да прокараме промени, които да премахнат много от антисемейните послания в него. Издействахме решение на НС за последваща отмяна на този закон едновременно с приемане на Кодекс за социална подкрепа, което трябва да стане в началото на 2021 г.

Спряхме Националната стратегия за детето с нейната антисемейна насоченост.

Поискахме ревизия на учебното съдържание и изчистването му от исторически фалшификации и джендър идеология, за което в МОН работи нарочна комисия.

Внесохме промени в Кодекса на труда относно кирилицата. На първо четене бе приета новата формулировка за празника 24 май, а именно „24 май Ден на българската писменост, просвета и култура“. След дебатите заедно с експертите изработихме ново наименование на празника - „24 май – Ден на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност“. Формулировка, която мина на второ четене през Комисията по труда и социална политика.

Възстановихме предмета „Родинознание“ в българското училище, като първа голяма стъпка към една от големите ни цели – патриотичното образование в училищата. Подготвихме и Национална програма за военно обучение на ученици.

Внесохме промени и в Закона за радио и телевизия за справяне с фалшивите новини – сайтове, онлайн платформи, блогове и др., които искат да се припознаят като медии, трябва да бъдат регистрирани в СЕМ, като целта е да има яснота чия е собствеността и да има ясно и точно лице, което да носи отговорност за съдържанието.

Първи стъпки за справяне с демографските проблеми и поощряване на грамотната раждаемост

Премахнахме дразнещата социална несправедливост само определена група деца/родители да получават помощи от държавата заради подоходния критерий. По сега работещия механизъм за отпускане основно семействата от махалите взимат тези средства паралелно и с други социални плащания, а хората, които реално внасят данъци във фиска, са дискриминирани. Ето защо ние от ВМРО се ангажирахме с проблема и намерихме решението – вече всяко дете ще има подкрепа. 300 милиона от данъци ще върне държавата на българските семейства. Парламентът прие пакет от мерки с фокус подкрепа на грамотната раждаемост и справяне с демографската криза с бюджета за 2021 г. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица възстановихме реално семейното подоходно облагане и всички деца ще получават помощи като данъчни облекчения за родителите. От облагаемия доход ще се приспадат: 4500 лв. за едно дете (450 лв. ще възстанови държавата); 9000 лв. за две деца (900 лв.); 13 500 за три и повече деца (1350 лв.). Родителите, които отговарят на подоходния критерий за т.нар. детски надбавки, ще имат право и на тях, и на данъчно облекчение.

Пак в тая посока: осигурихме средства, за да бъде поет разходът за храна на над 60% от децата, посещаващи детска градина. Парите се получават от общините, които ще формулират и мерките си за подкрепа. Осигурихме и помощ до 300 лв. месечно за деца, за които не е имало място в детска градина. Пак в полза на българските деца и техните родители и като позитивна демографска мярка осигурихме 70 млн. лв. за строителство на нови ясли и детски градини.

Други важни успехи на ВМРО

Подкрепихме българските земеделски производители и гарантирахме присъствие на тяхна продукция в големите магазини и хипермаркети. Подкрепихме пренасочването на субсидии от крупните към малките земеделци. Предложихме данъчно облагане на крупните собственици на земеделски земи, с което поставихме началото на дебата за преодоляване на свръхуедряването на обработваемата земя в защита на дребните и средните производители.

Предложихме промени в НК за криминализиране на бракониерския риболов, нерегламентираното пръскане и убиването на пчелни семейства.

Внесохме законопроект за трюфелите чрез въвеждането на законодателна уредба, която да установи единен начин за търсене, събиране и вадене на трюфели, който да гарантира опазването на естествените им находища и придобиването на качествен трюфел.

Успяхме да направим и революция в социалната и солидарна икономика. За пръв път от 25 години успяхме да уредим нови обществени отношения в икономическия ни живот. Бе приет Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика. Законът цели да подпомогне по-бързото и добро социално включване и качество на живот на уязвимите групи в обществото, както и трудовата им реализация. Нещо, което е залегнало и в Концепцията на Красимир Каракачанов за маргинализираните цигански групи.

Министерството на труда и социалната политика изготви нужния инструментариум за прилагане, методика и оценка на добавената стойност относно дейността на социалните предприятия.

За първи път започна провеждането на национална награда за социална иновация, която се помещава в Регистъра на социалните предприятия, който е по инициатива на МТСП.

Като Патриоти ние винаги сме застъпвали тезата, че сме длъжни да осигурим достоен живот за възрастните българи. Ето защо МТСП изготви Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г).

Друго нововъведение бе Индексът за активен живот на възрастните хора. Чрез него ще се измерва неизползваният потенциал на възрастните хора за активно и здравословно стареене.

Чрез Закона за държавния бюджет съдействахме за увеличаване средствата за култура, по-специално за сценичните изкуства, читалища, музеи, библиотеки и галерии, както и за археологически разкопки.

След тежка битка запазихме преференциалното гласуване, но малко не ни стигна да върнем границата за избираемост в кметствата на 100 човека.

Опазихме от разграбване много училищни ниви чрез спирането на давността за придобиване по давност на имоти, възстановени на училища по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Приехме изменение на Закона за устройство на черноморското крайбрежие, с което въведохме ред в т.нар. „диво къмпингуване“, унищожаващо родната природа, и създадохме възможност за уреждане на сектора.

Чрез Закона за здравето регламентирахме забрана на пушене на наргиле (водна лула) в закрити помещения, създадохме и пълна забрана за продажба на деца.

БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Източник: Haskovo.NET

Още новини

Последни новини