Стартират процедура за назначаване на съдебни заседатели в Районен съд-Кърджали

Районен съд – Кърджали стартира процедура за избор и назначаване на съдебни заседатели с мандат 2023-2027 г. към съда,поради изтичащия мандат на действащите към момента съдебни заседатели.

Съдебните заседатели участват в състава на съда, който разглежда дела като първа инстанция, в случаите и по реда на Наказателно процесуалния кодекс.Мандатът на съдебните заседатели е четири години и започва да тече от датата на полагане на клетвата. Те не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата. На съдебните заседатели се дължи възнаграждение за времето, в което изпълняват функциите си, в размера и при условията на Закона за съдебната власт.Съдебните заседатели са представители на местната общественост по тези дела и проявата на активна и отговорна гражданска позиция за кандидатстване в откритата процедура за избор на нови съдебни заседатели е от съществено значение  и гаранция в постигане на обществените очаквания за прозрачност, и справедливост на осъществяваната правораздавателна дейност.

Общински съвет – Кърджали откри процедурата за определяне на 26 (двадесет и шест) съдебни заседатели за Районен съд – Кърджали за мандат 2023-2027 година в изпълнение на Решение № 72, взето с Протокол № 4 от 27.04.2023г. на Общински съвет – Кърджали. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт могат да се открият на следният линк: https://kardjali.bg/?pid=4,obs_23

Документите се подават в срок до 30.06.2023г. включително в деловодството на Общински съвет – Кърджали- ет. 3, стая 305.

Христина Русева

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини