391 нарушения по Закона за безопасни условия на труд констатираха само за месец от Инспекцията по труда

През месеца са извършени 109 проверки, при които са установени 749 броя нарушения. От тях 391 броя са нарушенията по Закона за здравословни и безопасни условия на труд, 358 нарушения са по трудовите правоотношения.Това съобщи пред журналисти директорката на Инспекцията по труда Ангелина Бабунска.

          Бабунска каза още,че за отстраняване и преустановяване на установените нарушения са дадени 671 задължителни за изпълнение предписания с точно определени срокове. Има спрени една машина и спряно едно работно място, за които е съществувала опасност за живота и здравето на работниците. Наложени са 61 броя принудителни административни мерки за не изплащане на трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовите правоотношения.

62% ОТ ПРОВЕРЕНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СА ИЗПЪЛНИЛИ ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЗЗБУТ,подчертават от Инспекцията по труда в Кърджали.

За допуснати нарушения, които са били предпоставка за риск за здравето на работещите или са довели до вредни последици е потърсена административно наказателна отговорност от работодателите, като са съставени и връчени 29 АУАН. От тях 6 броя АУАН са за не спазени изисквания по ЗБУТ и 23 броя за допуснати нарушения по трудовите правоотношения. Установени са три случая за недекларирана трудова заетост /наети работници без сключен трудов договор/.,каза още Ангелина Бабунска.

През месеца са издадени 9 броя наказателни постановления, а са връчени общо 17 броя НП, което включва НП от предходен период.

Към момента не са установени не изплатени трудови възнаграждения, но в Д ИТ Кърджали има постъпили сигнали от лица с прекратени трудови договори, на които не е изплатена последната договорена заплата и парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, за който давността не е изтекла. По тези сигнали се извършват проверки. В резултат на намесата на дирекцията, през месеца са изплатени забавени трудови възнаграждения над 10 хил.лв,сообщиха от Инспекцията по труда.

През годините Главна инспекция по труда е разработила редица актуални информационни материали и практически инструменти, които могат да се използват свободно от предприятията и специалистите по безопасност и здраве при работа за подобряване на условията на труд. Тези материали са налични и напълно свободни за ползване на интернет страницата на ИА ГИТ. Един от най-популярните инструменти е OiRA, чрез който работодателят може сам да си направи оценка на рисковете за безопасността и здравето при работа. OiRA е безплатен онлайн инструмент, лесен за използване, адаптиран за различни икономически дейности и е свързан с българското законодателство. При някакви затруднения, работодателите могат на място в Д ИТ Кърджали да получат консултация по прилагането му или да приемат на място служител на Д ИТ Кърджали за разяснения по прилагането му. За улеснение посочвам интернет страницата, а именно: https://oiraproject.eu/bg/oira-tools

Кърджали бг вести

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта (1)

 • 1
  Пр
  ПРОТЕСТИРАЩ
  0 0
  08:04, 25 фев 2021
  До кога ще държат тази калинка на работа.първо вижте й образованието второ -пенсионерка от половин година трето хамелеонче от класа.каква ще е мотивацията на останалите които чакат иерархическо израстване в кариерата си.

Още новини

Хороскоп за 18.04.2021

Последни новини