Евросъюзът ни дава средства за управление на отпадъците, в Кърджали проведоха работна среща

Европейският съюз ни дава средства за управление на отпадъците. Те се разпределят чрез приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативната програма „Околна среда”. В Кърджали започва процедура по подбор на проекти под наслов  „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците”. Инициативата е на Областния информационен център с ръководител Дора Христова.

  Вчера представители на общини и неправителствени организации бяха запознати с условията за кандидатстване. Най-голям интерес проявиха от общините Кърджали,Ардино и Джебел.

 Дора Христова запозна присъстващите с условията за кандидатстване. Датата на отваряне на процедурата за кандидатстване е 24 юни 2019 г. Крайният срок за кандидатстване е 26 август 2019 г.до 18,30 ч. Общият бюджет на процедурата за страната е 9 779 350. Максималния срок за управление на проектите е 18 месеца. Целта е при управление на дейности,намиращи се най-високо в йерархията на управлението на отпадъците да се справим с проблемите на битовите отпадъци.

Очакваните резултати са формиране на общество с нулеви отпадъци и повишаване на общественото съзнание при тяхното управление.

 Бяха засегнати теми като „Пилотно функциониране на общинска интегрирана система за управление на отпадъци”; компостиране и рециклиране.

Георги Кулов

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Случаен виц

Последни новини