Прах над допустимото във въздуха на Кърджали

Наднормено запрашаване на въздуха е из­мерено завчера В 10 града в страната, съобщава Изпълнителна­та агенция по околна среда.Фини прахови части­ци в повече са регистрирани в Благоевград, Несебър, Варна, Враца, Пловдив, Смолян, Со­фия, Сливен, Димит­ровград и Кърджали.Стойностите са между 1.02 и 1.81 пъти над средноденонощна­та норма

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Последни новини