Приемат заявки за млечни квоти

До 30 януари собст­вениците на крави мо­гат да подават заявки за закупуване на млеч­ни квоти. Документи­те се приемат в от­дел "Прилагане на схе­ми и мерки за подпома­гане" към Областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие", уточни Андриан Янев, началник на отдела.

Стопаните могат да кандидатстват за закупуване на квота за доставка на млякото на изкупвачи и за ди­ректни продажби. фиксираната цена на килограм е 0,01 лв.

Това е втори прием на заявки. До момента са заявени за закупува­не 4 180 108 кг за дос­тавки на мандри и 180 500 кг за директни продажби. Свободни остават 2 619 676 кг квота за доставка и 709 кг за директни продажби.

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини