- Защо Лили не се омъжва?
— Чака мъжа на мечтите си.
— И какъв трябва да е този мъж?
— Трябва да иска да се ожени за нея.

от 0 гласа
Последни новини