Eдин студент по физика бил много набожен, физиката му се сторила трудна и решил да се премести да учи богословие. На първото упражнение асистентът го попитал: "Дайте ми дефиниция на Божията сила". Студентът веднага отговорил: "Божията сила е равна на Божията маса по Божието ускорение".

от 0 гласа
Последни новини