Златаровци показаха тайните на туристическия бизнес в един час

Изображение 1 от 3

  На 28.ІІІ. 2017 г. в Гимназията по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров” се проведе един малък празник  - заключителна публична изява за представяне на своята дейност на групите по интереси „Виртуален и реален туризъм ”, “България и Източните Родопи – тайни и предизвикателства”, „Здравословно хранене”, “Кулинарен туризъм и кетъринг“ и „Кулинарни пътешествия“. Групите функционират за първа година и са в изпълнение на дейностите по проект BG05М2ОР001-2.004-004 „ Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности ”Твоят час“- Фаза І. Проектът се финансира от Оперативна програма ”Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

  Гости на мероприятието бяха инж. Марияна Стратиева - директор на гимназията и ръководител на проекта, Недка Дженева- заместник директор и председател на съвета „Твоят час“, родители, учители и ученици.

  Участниците  от групата “България и Източните Родопи – тайни и предизвикателства”, с ръководител г-жа Любка Калайджиева, представиха своята етнографска и минерална сбирка и запознаха присъстващите с традиции в Източните Родопи.

  Участниците от групата „Здравословно хранене“, с ръководител г-жа Дияна Хасковлиева,  представиха презентация „Празник на здравето“ и показаха, че знаят принципите на здравословния начин на хранене.

   Участниците от групата „Виртуален и реален туризъм”, с ръководител г-жа Калинка Терзиева,  направиха съпричастни всички присъстващи с посетените от тях туристически обекти с изработените брошури, фотоколажи и клип.

  Участниците от групата „Кулинарни пътешествия“, с ръководител инж. Недялка Иванова, впечатлиха публиката с разнообразни и вкусни ястия от българската и чуждестранна кухня.

  Участниците от групата “Кулинарен туризъм и кетъринг“, с ръководител г-н Георги Гарабедян, представиха своята дейност с красиво подредена блок-маса и показаха отлични умения за изготвяне на различни менюта и обслужване на кетърингови мероприятия.

  С дегустация, под звуците на музика и смях, приключи дейността на тези групи по проекта ”Твоят час“ за тази учебна година.

  Кърджали бг вести

  Източник: Kardjali.bgvesti.NET

  Видеа по темата

  Facebook коментари

  Коментари в сайта

  Последни новини