Отличиха участниците в "Испанска визита в професията"

Директорът на Професионална гимназия по туризъм «Проф. д-р Асен Златаров» - гр. Кърджали  официално раздаде сертификатите на участниците в проекта «Испанска визита в професията»,  финансиран от програма «Еразъм +», КД1  «Образователна мобилност на граждани», сектор «Професионално образование и обучение».

 инж. Марияна Стратиева благодари на  двадесет и петте ученици от направления: "Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг", "Хранителни технологии" и "Организация на туризма и свободното време" , които със своята практика  в реална работна среда в Малага, Испания  допринесоха за отличаването на проекта със сертификат и плакет за качество, връчени лично от проф. Иван Димов- заместник-министър на образованието и науката и от г-жа Татяна Калканова- изпълнителен директор на ЦРЧР.

Тя пожела на златаровци придобитият професионален опит да им осигури възможност за личностно развитие и да увеличи възможностите им за реализация както на  вътрешния, така и на европейския пазар на труда.  

Изказани бяха благодарности и на екипа на проекта, който със своя дългогодишен опит и професионализъм доказа, че гимназията притежава нужния капацитет за работа по европейски програми и проекти.

Кърджали бг вести

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини