3 °C

Омбудсманът се отчете,дадоха му висока оценка

Общественият посредник на община Кърджали Расим Муса направи своя годишен отчет пред общинските съветници в Кърджали.Той бе приет и одобрен с пълно мнозинство.При гласуването председателят на Общинския съвет Раиф Мустафа посочи големият опит в обществената дейност на Расим Муса-кмет,председател на местния парламент,народен представител.Расим Муса е човек ,който познава проблемите на гражданите.Апелирам да му оказваме пълно съдействие ,каза Раиф Мустафа.
Публикуваме в резюме доклада на омбудсмана Расим Муса:

Резюме на доклад

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК

НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ ЗА 2016 Г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

През изминалата 2016 година дейността ни бе насочена към всекидневно решаване на случаи по конкретни жалби и сигнали, молби за съдействие от страна на граждани и предложения на неправителствени организации, изнесен прием в кметства и подобряване на информираността.  
      В работата си по отделни жалби срещам разбиране и добро сътрудничество с ръководството на общината и служителите в администрацията. След като анализирах наблюденията си по повод постъпили сигнали, свързани с многообразието в дейността на органите на местното самоуправление и местната администрация, подчертавам, че намесата на обществения посредник е полезна и спомага за решаване на проблеми и конфликти, преди те да се разраснат и да засегнат в по-голяма степен личен или обществен интерес. Установената практика да извършвам проверките на място и да разговарям със служителите и техните ръководители помага за откровен разговор, в който се изясняват затрудненията и се намира правилният път за решаване на всеки случай.     

Създадох добри взаимоотношения на доверие и разбирателство с активисти от гражданския сектор. Целта ми е с добро съдействие и добри стъпки, като обществен посредник да успея да защитя неотменните права на гражданите ,за да е налице и готовността на самите граждани да участват в управлението на общината и обществото.

   Структурата на доклада е съобразена с последователността, посочена в чл. 37, ал. 1 Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на община Кърджали.

Накратко дейността в цифри:

-Приети, изслушани и консултирани граждани – 217

-Заведени жалби – 106

-Решени случаи чрез взаимодействие с администрацията-86

-Становища с предложения и препоръки –93

-Жалби в процес на разглеждане –16

В технологичен план още веднъж мисля , че е необходимо да уточня, че не всяка среща на гражданите с Обществения посредник е свързана с подаване на жалби и стартирането на проверка от моя страна. В много от случаите гражданите разчитат на консултация,човешки разговор за споделяне и съдействие за решаването на възникнал въпрос с органите на местната или централната администрация. В широк кръг от случаите се налага предприемането на срочни действия и посредничество между двете страни в процеса.

През отчетния период са подадени 106 жалби и сигнали на граждани,в това число и съставени протоколи по устни сигнали. Положително са решени 42.4% ,а отрицателен отговор е даден на 16,1%,. Насочени към друга институция са 17,9% от жалбите.В процес на проверка и изпълнение са 15,1% от случаите,а нерешени са 8,5 %.

Ясно се откроява големият брой жалби, свързани със собствеността на гражданите , строителство и благоустрояване -28 броя,социални проблеми на гражданите-29 жалби и административно обслужване на гражданите -10 . Общо само в тези три сфери са над 50% от всички жалби.

Най-честите оплаквания са свързани с: благоустрояване на населени места, асфалтиране на улици и прокарване на път и достъп до имоти, забавяне при издаване на искан документ, удостоверения, скици на имот, предоставяне на обществена информация, удължаване на срокове за извършване на проверки по сигнали за незаконно строителство и др.

През 2016-та година социалните проблеми са на първо място по значимост за кърджалийци. Основно се поставят проблеми за социално и парично подпомагане,осигуряване на личен асистент и съдействие за намиране на работа . Повдигат се и въпроси свързани със забавяне ,издаването на ТЕЛК-ови решения, като се иска съдействие за издаването им до определен срок, за да не изпуснат възможности за участие в различни социални програми.

Безопасността на движението и обществения ред и сигурност безпокоят значително по-малко граждани. Постъпилите жалби за годината са 3, като две от тях са положително решени.

Наболял е проблемът за безстопанствените кучета в парковете и улиците на Кърджали . Има и сигнали за замърсяване на околната среда в с.Вишеград, с.Дъждовница и с.Пъдарци,в района на Пазара и кв.Прилепци.

През първото четиримесечие на 2016 г. бяха посетени 16 населени места. Срещите са много полезни, а повдигнатите въпроси се обсъждат и с кметовете и се търси подходящо решение. От някои кметове не получих съдействие за уточняване на графика и поради не навременна информираност на местните хора ,срещите бяха с малък кръг от хората по селата . Жителите поставиха повече от двадесет значими проблема, формулирани в жалби и сигнали.

Общественият посредник на община Кърджали, заедно с председателя на ОС на БЧК доц.д-р Тодор Черкезов бяхме координатори на дарителската кампания „Дари празник на баба и дядо”на Националния омбудсман Мая Манолова,която се проведе през м.април 2016 г.По наша инициатива в средствата за масово осведомяване бяха публикувани призиви към гражданите на областта да се включат в кампанията.

В Кърджалийска област дарените средствата са над 30 х. лева.

По инициатива на обществения посредник и със съдействието на Българският червен кръст бяха осигурени палта,мъжки и дамски костюми,постелъчно бельо,детски дрешки и играчки .Със съдействието на Кмета на община Кърджали и областното ръководство на БЧК те бяха разпределени между Дома за възрастни хора ,Дом „Майка и дете”,на Къща от семеен тип и три защитени жилища,както и между социално слаби граждани от селата и града.

За втора поредна година в залата на Бизнесинкубатора организирах връчването на наградата „За гражданска доблест”. За 2016 –та година с нея бяха удостоени директорът на Обл С на БЧК Жана Чакърова-Шукерска и дванадесетокласничката от СУ”Владимир Димитров-Майстора”- Шенай Сюлейман.Според утвърдения правилник ,регламентиращ наградата носителите й се номинират от обществения посредник и неправителствения сектор.При връчването на наградите в залата присъстваха представители на ключови институции, неправителствени организации и медии.Медиен партньор на проявата бе БНР в лицето на Радио „Кърджали”.

На национална среща с Омбудсмана на Република България се предложи реализирането на национална кампания за популяризиране на институцията пред новоизбраните кметове и Общински съвети и се подчерта, че това би било в защита на гражданския интерес по места.

Има депозиран законопроект в Народното събрание, целящ да отвори процеса по разширяването на мрежата от местни обществени посредници. Свои предложения направиха и действащите местни обществени посредници в страната.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Институцията на Обществения посредник се ползва с достатъчно между институционален авторитет, което позволява да се излиза извън тесните рамки на правомощията в опит да се защитават права и законни интереси на гражданите.

Хората очакват действия по сигналите им, а не размяна на писма. Необходимо е по-бързо проучване на конкретна жалба, за да се вземе навременно решение за конкретни мерки. Множество предложения и въпроси са изказвани от граждани и граждански организации за повече достъпна информация на електронната страница на Общината, като: страницата да се допълни с информация за отговарящите по изпълнението на различните Наредби приети от Общински съвет- да се посочат конкретните служители поименно и с телефон за връзка и служебните задължения- и по коя наредба.
Убеден съм, че подобряването на информационната среда ще е в полза на гражданите, а оттам и за преките им впечатления от работата на органите на местното самоуправление.

Освен решаването на индивидуалните случаи усилията ни са насочени към анализиране на системните проблеми в административната дейност и изготвяне на препоръки за нейното коригиране и привеждането й в съответствие със закона и добрата административна практика. Констатациите от разглежданите случаи ще се обобщят и ще изготвим при необходимост предложения за промени и допълнения към подзаконови нормативни актове, приемани от общински съвет през 2017 година.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам Общинският съвет да приеме следното

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:

ПРИЕМА на основание чл.21а, ал.3 от ЗМСМА и във връзка с чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник , Годишен доклад за дейността на Обществения посредник на община Кърджали през 2016 година .

Благодаря Ви за вниманието!

Обществен посредник на община Кърджали:Расим Муса

27.01.2017 г.

гр.Кърджали

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Хороскоп за 27.01.2021

Хороскоп за Овен

Овен
Нови запознанства и осъществени контакти ще ви насочат в дейност, различна от досегашната. Ако сегашната ви работа не ви удовлетворява финансово или по други причини момента е подходящ да помислите за смяна. Любовни завоевания ще повишат тонуса на романтичните и необвързаните от вас. Честит празник!
27 яну 2021

Хороскоп за Телец

Телец
Твърде емоционално подхождате към всяко събитие днес и това много ще ви изтощи. Намерете си занимание, което ви действа успокояващо и за което не се изискват прекалени усилия. Това ще ви помогне да възвърнете душевното си равновесие и да успеете да се насладите на днешния ден. Не пропускайте предложение за разходка или дори пътуване сред природата.
27 яну 2021

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Нуждаете се от повече яснота по въпросите, стоящи на дневен ред пред вас. В тази връзка ще провеждате срещи и ще търсите полезна информация, доближавайки се до целта си. Ще подновите връзката си с човек, който все още ви привлича. Уреждане на юридически и други документи.
27 яну 2021

Хороскоп за Рак

Рак
Отношенията на работното място постепенно ще се подобряват и ще се почувствате по-добре от това. За други денят ще е делови и напрегнат, но наред с напрежението ще присъства и свежото ви чувство за хумор. Благодарение на непрестанните ви усилия пред вас ще се открият благоприятни възможности за промяна на обстановката.
27 яну 2021

Хороскоп за Лъв

Лъв
По-лесно ще се справите с всичко, което планирате, ако не разпилявате вниманието си в много посоки. Отделете време и за себе си, проблемите, споделени с приятели и хора, които ви обичат бързо ще намерят решението си. Зимните спортове ще ви донесат много емоции, ако имате страст към тях.
27 яну 2021

Хороскоп за Дева

Дева
От вас зависи дали днес ще се занимавате с обичайните си задължения или с нещо, което ще ви разтовари и ще ви накара да се почувствате като новородени. Ако изберете първото, то направете го така че да не въвличате и околните и да си оставите достатъчно време за забавления и разтоварване. Среща с приятни за вас хора ще направи вечерта ви разнообразна.
27 яну 2021

Хороскоп за Везни

Везни
С изявите си творческите личности ще покажат на света поредното си превъплъщение и вдъхновение за работа. Постигнатото ще ги радва и зарежда с добри чувства. Любовта ви е силна и в името на нея сте готови на жертви. Дано обекта на вдъхновението ви осъзнае това и получите взаимност.
27 яну 2021

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Сговорчиви и дружелюбни сте и съвсем естествено и непосредствено създавате нови контакти. Както в професионален, така и в личен план това ще ви донесе много приятни изживявания. Днес може и да е началото на продължителна интимна връзка с отдавна желана от вас личност. Работата не ви създава допълнителни емоции и като че ли това ви устройва.
27 яну 2021

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Ако се чувствате ощетени от природата за нещо, работете, за да го превърнете в свое предимство. Можете, като не криете притеснението си, а открито го изтъквате, подчертавайки предимствата, които то ви носи. За приятните неща не е нужно да бъдете предупреждавани, те сами ще ви намерят.
27 яну 2021

Хороскоп за Козирог

Козирог
За тези, които са в отпуска денят им ще бъде повече от спокоен. Романтични емоции ще ви спохождат. За деловите представители на зодията - успешни контакти и заслужени положителни оценки от високопоставени личности.
27 яну 2021

Хороскоп за Водолей

Водолей
Нищо не ви липсва да получите това, което искате. Достатъчно е да го пожелаете, другото само ще си дойде на мястото. Използвайте силата на разума си и търсете проявление на чистите си мисли, без да се обвързвате със съмнителни хора и условия. Дръзновението ви е вашия печеливш ход днес.
27 яну 2021

Хороскоп за Риби

Риби
Успявате да се справите с всичко, което ви предстои. В напрегнати ситуации проявявате завидно самообладание. Ваш близък ще ви поиска услуга, но най-вероятно ще се наложи да му откажете помощта си. Имате много основателна причина за това и със сигурност ще ви разбере. Нуждаете се от повече движение.
27 яну 2021
Последни новини