14 °C

Общественият посредник Расим Муса: Работих за гражданското общество, оттеглям се!

На предстоящата на 30 януари 2020 г.сесия на местния парламент в Община Кърджали обществения посредник Расим Муса ще представи отчета си за мандата 2015-2019 г.Специално за медиите той подготви резюме,което публикуваме в пълния му текст:

Д О К Л А Д- РЕЗЮМЕ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК

НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ 

ЗА 2015  - 2019  ГОДИНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ      СЪВЕТНИЦИ,

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

          Институцията Обществен посредник на Община Кърджали започна второто десетилетие от своята работа. Тя бе инициирана от неправителствения сектор в областния център и натоварена с надеждите да бъде неотменна част на гражданското общество. Идеята да се учреди институцията Обществен посредник в Община Кърджали се посрещна радушно от кмета инж.Хасан Азис и тогавашния Общински съвет. Общественият консенсус позволи Кърджали  да бъде една от 24-те общини в страната, която има такава институция. Не случайно и първият обществен посредник на Община Кърджали  бе избран с пълен консенсус от политическите сили, представени в местния парламент.

 Създадохме добри взаимоотношения на доверие и разбирателство с общинското ръководство , общинската администрация, ръководителите на почти всички представителства на правителството и неправителствения сектори . Държа на обратната връзка по вече решени случаи, за да се установи траен позитивен резултат. Целта  е с добро съдействие и добри стъпки, като обществен посредник да   успея да защитя неотменните права на гражданите,  за да е налице и готовността на самите граждани да участват в управлението на общината и обществото.

          Надявам се , че през изтеклите пет години съм успял да бъда максимално полезен посредник в решаването на възникнали спорни въпроси между граждани и общината и други държавни, частни и др. институции. Опитах се да служа честно и всеотдайно!       

Убеден съм ,което го споделих  и в концепцията си: ” Обществения посредник в Община Кърджали има задачата да подобри взаимоотношенията между институциите и гражданите и да способства за увеличаване на личната сигурност, ограничавайки произвола, грешките и мудността в действията на администрацията. Общественият посредник е призван да съдейства за уреждане на споровете между администрацията и гражданите ”.

             Някои се затрудняват да разберат простата истина, че Общественият посредник  не е за да води войни , а точно обратното да разрешава споровете, да предотвратява възможностите за това и едновременно да увеличава взаимното доверие между гражданите и служителите в общинската администрация. Само така ще създадем истинско активно гражданско общество , което ще участва както при оформянето на общинската политика така  при реализацията и отчитането на изпълнението й .

            Настоящият годишен и цялостен отчет е изготвен на база на постъпилите при Обществения посредник на Община Кърджали жалби и сигнали на гражданите и техните организации от избирането ми  до 31.12.2019 г.

I. СТАТИСТИКА

          Структурата на доклада е съобразена с последователността, посочена в чл. 37, ал. 1 Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на  община Кърджали.  

         Дейността в цифри:

         -Приети, изслушани и консултирани граждани – 212

         - Подадени жалби и сигнали– 58

         -Становища с предложения и препоръки – 51

         -Жалби в процес на разглеждане –5       

          Според естеството на възникналите проблеми жалбите се отнасят до  общински дейности посочени в Приложение № 1  .        

          През 2019 г. тенденцията към намаляване на броят на жалбите, сигналите и предложенията се запазва.Постъпили са 58 жалби,сигнали и предложения в офиса на Обществения посредник. Положително решени са 38 от тях или 65,52%. Даден е отрицателен отговор на 7 броя, което е 12,07 на сто. В процес на изпълнение са 5 или 8,62 %.

         Намалението на жалбите и сигналите е в резултат на повишената информираност за правомощията на обществения посредник, постигната чрез изнесените приемни и редовните контакти с представители на граждански сдружения и организации. Предварителната осведоменост кога общественият посредник има право и може да съдейства, ориентира жалбоподателите в определени случаи да се отнесат чрез наша помощ  директно към националния омбудсман и други компетентни институции.

          И тази година бе продължена традицията да се провеждат изнесени приемни на Обществения посредник в община Кърджали. При тези посещения провеждам както индивидуални така и общи срещи за уточняване на проблемите, които искат да поставят за решаване  местните жители.

             През мандата   2015-2019 г. :

             Дейността в цифри:

   

         -Приети, изслушани и консултирани граждани – 1500

         - Подадени жалби и сигнали– 430

         -Становища с предложения и препоръки – 410

         -Жалби в процес на разглеждане –5       

          Според естеството на възникналите проблеми жалбите се отнасят до  общински дейности посочени в Приложение № 2 .

         Както се вижда от приложението   сме реагирали по 430 писмени жалби, сигнали и предложения на жители на Община Кърджали. Сред тях са и молби на граждани на съседни общини, където липсва институцията Обществен посредник. Положително решените проблеми са 272 или 63,26%. Отрицателен отговор са получили 67 жалби и сигнали.Даден е съвет или са насочени към друга институция са 56 случая. Едва  6,51 на сто от жалбите са останали нерешени , поради това,че са неоснователни.

            През първата година от мандата ми -2015 г.  -Заведените жалби, сигнали и протоколи са 86. Изготвените становища с предложения и препоръки са 80.

            През 2016 г. са подадени  - 106 жалби и сигнали на граждани, в това число и съставени протоколи по устни сигнали. Положително са решени 42.4% ,а отрицателен отговор е даден на 16,1%,. Насочени към друга институция са 17,9% от жалбите

           През 2017 г. са подадени - 92 жалби и сигнали на граждани,в това число и съставени протоколи по устни сигнали. Положително са решени 55% ,а отрицателен отговор е даден на 3%,. Насочени към друга институция са 13% от жалбите. Нерешени са 7,5 % от случаите.

           През  2018 г. са подадени  -81 жалби и сигнали на граждани, в това число и съставени протоколи по устни сигнали. Положително са решени 69,1% ,а отрицателен отговор е даден на 16,1%,. Насочени към друга институция са 6,15% от жалбите. Нерешени са 2,5 % от случаите.

ІІ.ПУБЛИЧНА ДЕЙНОСТ , ИНСТИТУЦИОНАЛНО УКРЕПВАНЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНСТИТУЦИИТЕ

          Целенасочено положих  усилия за укрепването на институцията при активно посредничество между гражданите и техните организации и местната  власт  в Община Кърджали.

 Работих за  създаването на организирана форма на партньорство с неправителствените организации, работещи на територията на общината. Подготвих регистър на НПО–тата, желаещи съдействие от страна на местния обществен посредник  при осъществяване на своята дейност.     

Общественият посредник на община Кърджали, заедно с председателя на ОС на БЧК доц.д-р Тодор Черкезов бяхме координатори на дарителската кампания „Дари  празник на баба и дядо”на Националния омбудсман Мая Манолова, през  2016г, 2017, 2018 и 2019 год. . В резултат на което бяха  набрани средства и  бяха разпределени повече от 450 пакета с хранителни продукти .Те бяха насочени към нуждаещи се от Домашен социален патронаж и други нуждаещи се .Чрез Областния съвет на БЧК даренията достигнаха до незрящи социално слаби жители на областта.Общественият посредник също предостави част от дарението на жалбоподатели в тежко материално положение. 

        По инициатива на обществения посредник  и със съдействието на акад. Христо Григоров – Председател на БЧК,  бяха осигурени палта,мъжки и дамски костюми, постелъчно бельо,детски дрешки и играчки .Със съдействието на община Кърджали  и областното ръководство на БЧК те бяха разпределени между Дома за възрастни хора, Дом „Майка и дете”,  Къща  от семеен тип и три защитени жилища, в 11  кметства - за социално слаби граждани.  На сектор  „Управление при ОМП”  за евакуации и бедствия бяха предоставени 5 комплекта постелъчно бельо, дюшеци, възглавници, юргани.

         През  всичките години продължиха усилията на Обществения посредник  по укрепването на институцията в българското местно самоуправление. Това изисква поддържането на активни контакти с останалите действащи местни омбудсмани в България, както и с националния омбудсман . По приет план организирахме  работни  срещи на местните обществени  посредници с националния омбудсман в различни общини  в това число и в Община Кърджали  2016г и 2019 г.

  Организираха  се и прием на граждани от общината и областта.

          

На 14 септември 2015г. се  учреди отличието  „За гражданска доблест ”.  Целта е чрез отличието „ За гражданска доблест ” да се активизират проявите на граждански инициативи на кърджалийци в служба на обществото.

След консултации с представители на неправителствени организации за 2015 год. отличието „ За гражданска доблест ” е  връчено на Александър Любомиров Червенков за проявено себеотрицание при потушаване на пожар в блок „ Строител ” през юни 2015 година.

         За 2016 –та година с нея бяха удостоени  директорът на Обл С на БЧК Жана Чакърова-Шукерска и ученичката от СУ”Владимир Димитров-Майстора”- Шенай Сюлейман.

Расим Муса,обществен посредник на Община Кърджали

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта (1)

 • 1
  Ди
  ДИМИТЪР СТОЕВ
  0 0
  11:34, 28 яну 2020
  Приказки,приказки за наивници. Позиция на дебела сянка само за него и такива като него.

Още новини

Хороскоп за 28.10.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Отнасяйте се с повече търпение към хората и нещата, които не са по вкуса ви. С такт и добро желание със сигурност ще постигнете повече, в противен случай ще си създадете напрежение и няма да постигнете целите си. Приятел ще ви предложи идея, което ще ви амбицира, но и затрудни.
28 окт 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Днес бъдете добронамерени към по-низшестоящите от вас, не знаете кога ще имате нужда от услугите им. Не е изключено незаетите да имат късмет през този ден и да си намерят подходяща работа. Общуването ви с приятели ще бъде особено приятно.
28 окт 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Следете внимателно какво се случва около вас и преценете кога да се включите с активни действия. Не допускайте обаче превръщането си в обикновени наблюдатели на събитията, тъй като имате много възможности и ще е жалко ако не ги осъществите. Наложете си да не се занимавате с работа, която не е наложителна за дадения момент и се постарайте да се съсредоточите върху най-важното. Предстоят ви добри новини в личен план.
28 окт 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Ако разнообразите деня си с пътувания и други приятни занимания, ще обновите духа, здравето и психиката си. Общуването ви с хора, с които ви е приятно да бъдете, ще се отрази и на работата ви, по косвен или пряк начин. Равновесието може да бъде постигнато, стига то да не е в противоречие с чувството ви за свобода.
28 окт 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Днес ще постигнете голям делови успех, който ще затвърди положението ви на работното ви място. Имате основания за радост, но не бива да забравяте и за следващата си стъпка, която може да се окаже решаваща. Харчете разумно, не купувайте излишни вещи.
28 окт 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Ще търсите нови форми за изява на талантите си, преминавайки през деня в забързано темпо. Ще получите известия, които ще ускорят процесите в живота ви. Запознанство или утвърдена връзка ще ви създаде приятни емоции. С внимание ще се отнесете към проблемите на близък човек и ще му помогнете да ги преодолее.
28 окт 2020

Хороскоп за Везни

Везни
В професионален план денят е прекрасен и на мнозина им предстои служебно повишение. Ако сте безработни днес имате много добри шансове да промените това положение. Бъдете упорити и настоятелни. Със сигурност ще успеете.
28 окт 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Изразете доброто си отношение към хората, с които общувате и делата ви ще се подреждат така, както ги предвиждате. С настроение ще разгърнете сили в много посоки, което неминуемо ще се отрази на живота ви. Не сте от хората, които чакат на готово и днес ще го потвърдите отново.
28 окт 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Ще откриете перспектива за себе си в разработването на нов проект и акуратно ще се захванете с него. Без да губите време, ще направите нужните проучвания и ще намерите хората, с чиято финансова подкрепа ще го реализирате. Отношенията ви с постоянния партньор са променливи, проявете повече активност и не чакайте наготово решенията му.
28 окт 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Ще фокусирате върху себе си вниманието на много хора, което ще повдигне и без това високото ви самочувствие. Лесно ще създавате нови приятелства и връзки. Работата ще ви отрезви, налагайки ви строг и делови подход към текущите ви задачи. Не се щадете, когато трябва да покажете готовност за взаимопомощ.
28 окт 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Ще защитите позицията си по въпроси, касаещи бизнеса, финансите и не на последно място личния ви живот. Ще работите по осъществяване на програмата си и по-малко ще се съобразявате с мнението на другите. Но ще ви се наложи да проявите разбиране и към обща тема, зачитайки и мнението на партньорите си.
28 окт 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Предприемате рискована операция, но сте силно убедени в успеха си. Ще сполучите, ако не действате прибързано и не правите непременно онова, което сте решили. Много биха ви помогнали съветите на близки и колеги, особено на онези от тях с повече опит. Мислете в перспектива, а не единствено в настоящето, това ще ви помогне да вземете правилното решение.
28 окт 2020
Последни новини