Виртуозният музикант Нешко Нешев 30 години е на голямата сцена

Виртуозният кларнетист Нешко Нешев и детско-юношенски фолклорен ансамбъл "Елица" от Пазарджик бяха гости в новото издание на "Иде нашен­ската музика" по БНТ.

Музикалното преда­ване в събота бе пос­ветено на кърджалийс­кия музикант по повод навършване на 30 годи­ни от стъпването му на голямата сцена. Нешко Нешев е роден на 9 февруари 1964 г. в Кърджали. Женен, с три деца. Племенник е на ненадминатия майстор на кларинета Иво Папазов - Ибряма. Нешко Нешев благода­ри на вуйчо си за подк­репата, която му е дал. Заяви, че е утвър­дил дарбата си и бла­годарение на музикал­ните умения, които е придобил в музикалната школа при Дома на културата в Кърджа­ли.

Топ лекарят на ВМА, бивш здравен минис­тър, проф. Николай Петров бе един от главните гости и участници в юбилей­ния концерт на кларнетиста Нешко Нешев, който се излъчи по БНТ в предаването "Иде нашенската музи­ка". Проф. Петров е виртуозен акордео нист, един от най- добрите анестезиолози у нас и завеждаш отделението по анес­тезиология и реанима­ция във ВМА.

Телевизионният де­бют на проф. Петров е по повод 50-годишния юбилей на приятеля му Нешко Нешев, неслучайно наречен Краля на кларинета. В прочувствения концерт с фолклорна музика зву­ча и музиката на не по- малко известния акордеонист Александър Райчев.

Разбира се, Кралят на кларинета "почер­пи" зрителите с изпъл­нението на много популярни и обичани пес­ни и хора.

В предаването "Иде нашенската музика" участват популярни изпълнители на бъл­гарски фолклор - певци и певици, инструмен­талисти, оркестри и техните солисти, малки и големи ансам­бли, камерни фолклор­ни формации, танцови групи и хореографи.

Нешко Нешев изда­де нов албум през та­зи година със заглавие "Балкански рит­ми". В него са включе­ни 11 изпълнения, сред които "Повече от любов", "Гурбетчийска мъка", Чорбаджийско хоро, Ангелово хоро, Бисерско хо­ро и други.

Източник: kardjali.bgvesti.net

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Последни новини