17 °C

Полетът на пчеларя-2.Генезисът на партия ПОМАК

Ефрем Моллов

Той е брат на Слънцето и Луната, дядо на Орфей, чичо на Тангра, вуйчо на Заратустра, калеко на Кир ІІ Велики, султан на траките, халиф на персите, шейх-юл-ислям на богомилите, предводител на прабългарите, куманите, печенегите, татарите, Златната орда и целокупната транснационална помашка общност, хранител на държавотворната помашка нация, говорител на "многомилионния помашки етнос" в България, дръзновен изобличител на княз Борис, Кирил и Методий, отец Паисий и други подобни комунистически креатури, хан и велик магьосник на Велика Булгария, един от рода "рu mag", шахиншах на партия ПОМАК и Европейския институт ПОМАК, непресъхващ извор и владетел на единствената истина, строител на Великото Бъдеще, страшилище за историческата наука, наследник на Пророка Мохамед и сам Пророк, суфий и пчелар по съвместителство, автор на пророчески прозрения, шеметни приноси и шмекерлъци всякакви.
В тия шмекерлъци пчеларят Ефрем Моллов не е сам. Неговият труд "Има ли бъдеще велика Булгария или защо бе скрита историята на помаците" е еманация на "История на ахрените (помаците)" от Мехмед Дорсунски и "Балканските войни в Родопите 1912-1913" от Никола Чуралски (с псевдоним Исмен Реджепов). Тримата сякаш се преписват взаимно, но със сигурност крадат безкористно от вдъхновяващите теории на проф. Джъстийн Маккарти, Мартина Балева, Улф Брунбауер и цяла серия турски професори - Джемил Къванч, Хюсеин Мемишоглу, Ахмед Гюншен. И, разбира се - от Ахмед Давутоглу, творецът на неоосманизма с неговата "Стратегическа дълбочина"

Около кошера кръжат насърчително политически титани като Адем Кенан, Мендерес Кунгюн, Сезгин Мюмюн, братя Юзеирови, в по-ранни времена - Камен Буров и Адриан Палов. И, разбира се - цяла армия евронаблюдатели, евроексперти и еврокомисари, които периодично откриват в България малцинства всякакви, етноси и нации, но най-вече "помашко" и "македонско". Откриват ги, окуражават ги, обгрижват ги, както подобава по европейски - демократично и далновидно.
В резултат пчеларят-халиф се сподоби с партия ПОМАК. 
А сега четете внимателно и с подчертаване - да не си останете безпросветни! Щудирайте възгледите на пчеларя, неговите съмишленици и неговата партия относно "помашкия етнос"! Вижте миналото и бъдещето на България през кривия макарон на ПОМАК! Предупреждавам ви - кашата е грандиозна! Няма преброждане!
Главно и преди всичко: Българите мюсюлмани не са никакви българи, няма и да бъдат. И всеки, който дръзне да твърди обратното, е комунистически отпадък, националистически атавизъм, маргинал, мракобес, ксенофоб и помакомраз. 
Защото:
1. Помаците са траки. Ерго - траките са помаци, респективно - мюсюлмани. Нищо, че благочестивата Амина ще роди Мохамед след 2570 години (минимум). Тракийските златни съкровища са помашки, в Казанлъшката гробница ще да е погребан някой помашки владетел, Орфей е помак, и Спартак, и римският император Лъв І Тракиец, тракологията е помакология, Херодот е феодален старец от БАН, а Омир е един соцком оръфлек, който в десета песен на "Илиада" възпява като "богове безсмъртни" някакви "траки", техните "тракийски" коне, сребърни колесници и златни доспехи. Забравете този грозен фалшификат и вижте истинския текст: 
Ако ли искате вий да се вмъкнете в стана помашки,/ новодошлите помаци стануват последни от всички./ Заедно с тях е и царят им Резос, синът Ейонеев./ Сам аз му зърнах конете - грамадни и много красиви;/ те са по-бели от сняг и препускат подобно на вятър./ В злато и светло сребро му блести колесницата нова./ Има и златни, огромни доспехи, за чудо и приказ!/ Не подобава на смъртни да носят такива доспехи,/ а съвършено подхождат те на боговете безсмъртни.
2. Помаците са перси (иранци, арийци). И по-точно - наследници на Кир ІІ Велики и на Ахеменидската династия. Ерго - персите, в частност Ахеменидите, в частност Кир ІІ Велики, са помаци, респективно - мюсюлмани. При това - 1170 години преди да се роди Мохамед. Още едно мъъъъничко научно усилийце и ще се окаже, че Навуходоносор е помак, а Вавилонската кула - помашки градеж. 
3. Помаците са араби. И по-точно - потомци на воините на Маслама Ибн Абд ал-Малик (сразен от Тервел в 717 г. пред Константинопол), който пък е син на арабския халиф Абдул-Малик ибн Мервана, който пък принадлежи към династията на Омейядите, от която династия произлиза пророкът Мохамед. Ерго - Арабският халифат е помашки, Омейядите са помаци, 7-вековното арабско владичество над Испания е помашко, Кордовският халифат е помашки, грандиозните джамии от времето на Омейядите са проектирани и построени от помаци, и - най-важното - помаците са потомци на Пророка, значи - самият Пророк е чистокръвен помак. Така излиза. Което е непоносима обида за всеки искрен мюсюлманин.
4. Помаците са прабългари, но не и българи. Прабългарите са помаци, те са изконни мюсюлмани, те принадлежат към рода на петимата магьосници ("рu mag"), те са държавотворците на България, те са първите мюсюлмани в Европа. Аспарух е помак и първият мюсюлманин, стъпил по нашите земи. Обаче! Ах! Каква изненада! Заварил тук други изконни помаци (мюсюлмани) - траките и персите (виж т. 1 и 2). Аспарух основал помашка (ислямска) държава, в която ислямът е държавна религия, а българските владетели са помаци (мюсюлмани). 
5. Св. княз Борис І Покръстител (помак сущий) не е никакъв светец, а гад, ренегат и държавен изменник, който погазил държавната ислямска вяра и покръстил прабългарите (помаците). 
6. Св. св. Кирил и Методий са прабългари (помаци) и мюсюлмани. Те не са никакви светци, те никаква азбука не са създавали. Те са предатели на прабългарския (помашки, мюсюлмански) род, кауза и вяра (исляма), и ръгнали срещу прабългарите (помаци, мюсюлмани), и с несъществуващата кирилица отворили смъртоносна рана в сърцето на помашката (ислямска) държава "Велика Булгария". 
7. Помаците са богомили. Защото само помаците се възправили срещу ренегата Борис, и се барикадирали в пазвите на Родопа планина, и единствени опазили своята първородна вяра (исляма), и станали предначинатели на богомилите, следователно богомилите са помаци (мюсюлмани), а покрай тях и катарите, албигойците, валденсите и прочее. А св. Паисий Хилендарски (и той помак, може би?) не е никакъв светец, а един подъл мистификатор, автор на лъжлива история.
8. Помаците посрещнали с хляб, сол и китка здравец благородните османлии. Защото след злодейството на княза Бориса и черното предателство на Кирила и Методия изконната ислямска земя "Булгария" била окупирана от неверниците (православните християни) и започнали гоненията на мюсюлманите (помаците), и подложени били те на варварски християнски гнет чак до щастливото избавление, довтасало във вид на султан Мурад-Освободител. А освободителното нашествие на Османската империя било "в отговор на насилствената християнизация на коренното държавообразуващо прабългарско население, изповядващо исляма" (помаците). Започнало животворното и освободително петвековно турско робство, което възвърнало благодарните помаци в лоното на исляма. И това завръщане било доброволно и с песен, и никой не е насилвал българите да приемат исляма, понеже те си били мюсюлмани преди Мохамед. И само някакви историци-фалшификатори говорят за насилствена ислямизация.  
9. В избавлението на България от православно християнско иго особено се проявили помаците, този път преобразени на кумански турци и печенеги, които най-напред, още в ХІ век, "създали" турска федерация (която включвала България, Македония, Косово, Босна, Албания), а после, 3-4 века по-късно, пристигнали откъм Северен Китай и помогнали на османските турци да завладеят Родопите. Помаците са и волжско-камски българи-мюсюлмани, които пък през ХІІ в. "създали" помашки анклав - от Източна Тракия и Родопите до Северна Македония и Албания. Помаците също така са албанци, но най-вече - чистокръвни турци. Защото са мюсюлмани. 
10. Всички българи, гърци или сърби, които изповядват исляма, не са българи, гърци или сърби. Те са мюсюлмани. Те принадлежат към (на) турската история и култура. Те са част от "османската нация". Няма българи (независимо от вероизповеданието), няма българска нация. Българската нация е мит, мистификация, призрак. Няма българска нация. Има "османска нация". Всички сме едни чисти османлии! Всички сме помаци, ама не си го признаваме! Щото сме гузни. Особено православните християни, тия ренегати. Поради което Ефрем Моллов се провиква строго: "Я всеки да си каже дали е помак!".     
11. Не се смейте! Предстои ви най-голямата гадост и скверност. Турското робство е освобождение и всеки опит да се освободим от свободата е "криминален метеж" и "терористичен акт". По принцип. Априлското въстание е ксенофобска лъжа, "митологизация на нищото" и "начало на българските зверства" над мюсюлманите, в частност - помаците. Баташкото клане е "гнусен антинаучен фалшификат". Българите се натъпкали в Баташката черква и в пристъп на "дивашка жестокост и масов вандализъм" се отдали на "ритуално самозаколение и самоизтребление", "ритуални убийства и самоубийства", понеже били "секта масови самоубийци". 
Устроили българите тази кървава вакханалия с подлата мисъл да съсипят благородния имидж на Ахмед ага Барутанлията и на неговия държавотворен башибозук, та да има оправдание за бъдещия погром над помаците. "Погромът" е Руско-турската освободителна война, която не е руско-турска, а руско-помашка, и не е освободителна, а окупационна (за отмъщение на помаците).  
Така изглежда миналото през кривия макарон на партия ПОМАК и нейните трегери.
А бъдещето? 
Тук кашата е особено тлъста:
България става ханство. Приема еднозначно наследника на тази титла. Този наследник (еднозначно) е от "коляното на Истинския хан". Това коляно е съхранено (еднозначно) през всичките векове от помаците (прабългарите мюсюлмани). Ханът на Велика Булгария е от рода на "рu mag", на петимата прабългарски магове. Този маг, този "Истински хан", този "баща на нацията", е самият Ефрем Моллов. Еднозначно. Бащицата Ефрем ще забрани всички партии, ще отмени Конституцията, ще зачеркне Републиката и на нейно място ще се възцари прабългарската (помашка, мюсюлманска) Велика Булгария. И тази Велика Булгария ще бъде част от Велика Турция. Така "ще се създаде и диамантът на Евразия - Истанбул, т.е. древният Константинопол, който ще бъде Слънцето в короната на Велика Турция". И всички ще приемат Единствения Бог (Бащицата Ефрем не казва кой е този Единствен Бог, обаче Мехмед Дорсунски е по-конкретен в своя възглед - за да оцелее българската нация, всички трябва да приемем исляма по ирански тертип. Вероятно - за да се върнем към своите персийски, ахеменидски корени. Нищо, че според същия Дорсунски помаците са араби, ама няма да издребняваме!). Ако пък някои се противопоставят на това Велико Бъдеще, те ще бъдат изгонени най-демократично "при славяните или при тюрките, в зависимост на кого служат".
Така повелява Ханът на хановете, Магът на маговете, Пророкът на пророците.
Защо ни занимаваш с тия клинични бълнувания, ще кажете. Не занимавам вас. Пиша тази епикриза, защото знам какво следва. Нали си спомняте, че в края на първа част обещах да ви разкажа за едно сиренце. Сиренцето, което ще гарантира безметежното финансово бъдеще на партия ПОМАК.
Схемата е проста и отработена: 
Българският съд (естествено) отказва да регистрира ПОМАК като противоконституционна партия. 
Ефрем Моллов и компания се жалват пред Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург. 
В писането на жалбата до ЕСПЧ им помага някой храбър български правозащитник. Като Йонко Грозев, зам.-председател на Меглена Кунева по международната политика, който повече от 10 години води непримирима битка за признаването на "македонско малцинство". Благодарение на него през 2005 г. ОМО "Илинден"-ПИРИН спечели две дела и осъди България.
Към жалбите на Моллов и компания се присъединяват неколцина евродепутати, които не знаят къде е България и не ги интересува, не познават българската история и хич не щат и да я знаят. Поради надменно невежество. Обаче държат страстни речи в Европарламента за погазените права на "помашкото малцинство". 
ЕСПЧ осъжда България за дискриминация. 
България плаща на ПОМАК приятна сума. 
Ефрем Моллов щрака пръсти. 
Тази процедурка се повтаря колкото му кефне на пчеларя. 
Така ОМО "Илинден"-ПИРИН щрака пръсти години наред, спечели 8 дела срещу България в ЕСПЧ и само последната глоба е 27 000 евро - като компенсация за "повишеното чувство на покруса и безсилие", в което изпаднали ОМО-вци... 
 Велислава Дърева,Дума

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 23.04.2021

Хороскоп за Овен

Овен
От срещите си с хора, които обичате, ще черпите енергия и нови идеи. Тревогите ще отстъпят и ще получите пълен контрол върху ситуацията около вас. На повечето от вас съдбата изпраща добри дарове, ще влезете в нов дом и ще получите попътен вятър за напиращите у вас идеи. Отдайте заслуженото на партньора си, голяма част от удобствата в живота си дължите на него.
23 апр 2021

Хороскоп за Телец

Телец
Очаква ви приятен ден днес. Подхождате спокойно към всичко, което се случва около вас и това е наистина една добра стратегия. Помагате на свой близък човек да се справи с нещо, което го вълнува. Стойте далеч от каквито и да било пререкания днес, защото те няма да помогнат за постигането на онова, към което се стремите. Приемате покана за вечерта.
23 апр 2021

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Имате навика да действате прибързано, но днес ще трябва добре да обмислите решението си. Преценете добре всички страни на проблема и изберете онова, което най-добре отговаря на интересите ви в момента. Погрижете се за предстоящи изпити, защото могат да се окажат решаващи кариерата ви.
23 апр 2021

Хороскоп за Рак

Рак
Предложения, които очаквате ще предизвикат активността ви днес. Ще работите разумно и без излишен риск ще изберете най-доброто за себе си. Любов изпълва сърцето ви и ви кара да мечтаете за хубави дни. Много от вас ги имат, при другите те предстоят, но не предизвиквайте събитията.
23 апр 2021

Хороскоп за Лъв

Лъв
Вашата амбициозна натура и желанието ви на всяка цена да сте първи може да ви създаде главоболия. Бъдете толерантни и отстъпете на по-добрия първите позиции. Във връзка с това може да изпитате финансови и служебни притеснения. За това пък емоционалния ви живот ще ви донесе много радост. Интимните ви копнежи също ще бъдат напълно удовлетворени.
23 апр 2021

Хороскоп за Дева

Дева
Денят може да донесе неочаквано развитие на въпрос, който отдавна ви интересува. Ще научите новина, която силно ще ви развълнува и ще подобри настроението ви. Споделете радостта си с близък човек. Не бъдете странични наблюдатели, включете се активно в суматохата около вас, и това ще ви изпълни с енергия.
23 апр 2021

Хороскоп за Везни

Везни
Денят ви няма да е от най-спокойните, но се опитайте да намирате най-доброто решение във всяка ситуация. Не гледайте с тревога на промените, които се случват около вас. Бързо ще се адаптирате. Ако споделите притесненията си с близък човек ще ви стане по-леко на душата.
23 апр 2021

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Ще продължите работата по текущите си задачи, но ако те ви натоварват прекалено, не пренасяйте раздразнението си в къщи. Очакваните финанси няма да се забавят и дано ви помогнат да решите належащите си нужди. Не пренебрегвайте простичките неща в живота си, те ви доближават до истината, която понякога ви се изплъзва.
23 апр 2021

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Объркани сте емоционално. Колебаете се накъде да поемете в интимния си живот. Вслушайте се в сърцето си, изяснете собствените си чувства, за да избегнете разочарованието.
23 апр 2021

Хороскоп за Козирог

Козирог
Не се притеснявайте да проявите своята прямота и да бъдете директни при деловите си контакти. Точно това е разковничето към успеха ви днес. Не се отказвайте, ако околните открито ви се противопоставят и отхвърлят идеите ви. Времето ще ги убеди в правотата ви. Но това съвсем не означава, че вие трябва да сте агресивни, напротив.
23 апр 2021

Хороскоп за Водолей

Водолей
Днес ще дадете предимство на деловите си ангажименти, като личния ви живот ще остане на втори план. Не се бавете, а действайте за да оползотворите възможностите, които ще ви се дадат. Стойте над човешката завист и недоброжелателност, не се хабете напразно. Общ проект няма да ви донесе очакваните резултати.
23 апр 2021

Хороскоп за Риби

Риби
С обичайните занимания и рутинни задачи ще преминете през днешния ден. По-вълнуващи може да са запознанството ви с човек, от когото да получите ценна информация. За някои тя има отношение към личните им предпочитания, за други – към обща работа или бизнес. Използвайте я за целите на интересите си, като поддържате и духовната връзка помежду ви.
23 апр 2021
Последни новини