Община Кърджали ще подпомогне 25 души с парични помощи за лечение,очаква се одобрение от местния парламент

Община Кърджали ще подпомогне 25 души с парични помощи за лечение.Предложение до Общинския съвет е направено от кметът Ерол Мюмюн.Очаква се общинските съветници да го гласуват на предстоящата сесия на местния парламент.

В Община Кърджали постъпиха 30 заявления-декларации, за отпускане на еднократна помощ от лица със заболявания и с необходимост от лечение.

         На 07.05.2024 г. и 06.06.2024г. се проведоха заседания на комисията, определена със Заповед №1735/28.12.2023 г. на Кмета на Община Кърджали  на основание чл.16 от Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица  и семейства от Община Кърджали. Комисията разгледа всички постъпили заявления-декларации и се произнесе с решение, конкретно за всяко заявление:

- 25 от лицата, които са подали заявление-декларация, отговарят на условията за отпускане на  еднократна финансова помощ.

 - 5 от лицата, които са  подали заявление-декларация, не отговарят на условията за отпускане на еднократна помощ

         Решенията на комисията са отразени в Протокол  №61 от  07.05.2024г. и Протокол  №62 от  06.06.2024г.

            В докладната си градоначалника посочва: Във връзка с гореизложеното, предлагам след обсъждане Общинският съвет да приеме следното 

                                                                                                                               ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е:

         ДАВА СЪГЛАСИЕ на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА да се отпусне еднократна парична помощ от средствата, предвидени по параграф 42-14 “Обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет” от Единната бюджетна класификация  на  лица, подали заявления, както следва:

1. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-1599/19.03.2024г.,

2. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-2081/09.04.2024г.,

3. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-2174/16.04.2024г.,

4. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-2194/17.04.2024г.,

5. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-2248/19.04.2024г.,

6.

7.

8. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-2289/22.04.2024г.,

9. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-2365/24.04.2024г., в размер на 500 /петстотин/ лв.;

10. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-2375/25.04.2024г.,

11. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-2398/26.04.2024г.,

12. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-2483/02.05.2024г.,

13. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-2537/08.05.2024г.,

14. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-2539/08.05.2024г.,

15. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-2548/08.05.2024г.,

16. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-2575/10.05.2024г.,

17. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-2610/13.05.2024г.,

18. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-2679/17.05.2024г.,

19. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-2747/21.05.2024г.,

20. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-2939/29.05.2024г.,

21. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-2998/03.06.2024г.,

22. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-3004/03.06.2024г.,

23. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-3058/04.06.2024г.,

24. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-3059/04.06.2024г.,

25. На заявител със Заявление с Вх.№ 94-00-3061/04.06.2024г.,

Това съобщиха от Общински съвет Кърджали.

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

Още новини

Последни новини