Излъчват онлайн заседанието на местния парламент на сайта на община Кърджали

Утрешното заседание на Общинския съвет в Кърджали ще се излъчва на живо на сайта на общината, каза за „Нов живот” председателят на Общинския съвет инж. Юсеин Ахмед. Гражданите, които имат желание и възможност, ще могат да следят заседанието, ще виждат това, което се вижда на монитора на председателя на Общинския съвет.

Както „Нов живот” писа на 30 април от 10 часа Общинският съвет в Кърджали ще проведе за първи път в историята си заседание чрез виртуално участие /онлайн/. Местният парламент има пълна техническа готовност за това. По такъв начин бяха проведени заседанията на Председателския съвет и на Постоянните комисии.

Законът за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение позволява провеждането на заседания чрез виртуално участие.

В проекта за дневен ред за заседанието са включени шестнадесет точки . Съветниците трябва да приемат отчет за изпълнение на годишния план за дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Кърджали за 2019 г. и да одобрят нов план за тази година. Предвижда се също да гласуват доклади за дейността на читалищата през миналата година и отчет за изпълнение на годишния план за развитие на социалните дейности. Ще разгледат и отчет за състоянието на общинската собственост през 2019 г.

Други въпроси, които ще се обсъждат на заседанието са откриване на процедура за финансово оздравяване на общината, допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, даване на съгласие за продажба на общински имоти, удължаване на срокове за отдаване на общински имоти под наем. Ще има и питания на общински съветници.

Валери КОВАЧЕВ

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Последни новини