Кърджалийчетата все по-често нарушават ограниченията за посещения на заведенията,влизат без придружител

 Кърджалийчетата все по-често нарушават ограниченията за посещение на заведения,влизат без придужител.Това е забранено от Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в община Кърджали,но тя се нарушава системно.Не помагат епизодичните проверки на органите на реда в заведенията.За съжаление този „рай” за децата ни се свързва с райския газ и продажбата на дрога.

Ето какво повелява Наредба № 1 на Община Кърджали:

Във всички видове заведения за хранене и развлечения, интернет, електронни и компютърни клубове и игротеки, стадиони, културни и спортни зали на територията на Община Кърджали и други обществени места, се забранява:

                        1.  /Изм. – Решение № 171/25.11.2009 г. на ОбС – Кърджали/ Посещението на деца до 14-годишна възраст след 20.00 часа, и съответно след 22.00 часа на деца навършили 14-годишна възраст, но не навършили 18-годишна възраст, освен с придружаващите го родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за детето.

                        2. /Изм. – Решение № 171/25.11.2009 г. на ОбС – Кърджали/ Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да придружават, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22.00 часа, ако детето е навършило 14, но не е навършило 18 – годишна възраст.

                        3. /Нова – Решение №171/25.11.2009 г. на ОбС-Кърджали/ Родителят, настойникът, попечителят или лицето, което полага грижи за дете, удостоверява качеството на придружителя на детето по т.2 по ред, определен с наредбата по чл.5б, ал.2 от Закона за закрила на детето. До приемане на наредба по чл.5б, ал.2 от Закона за закрила на детето, родителите, настойникът, попечителят или лице, което полага грижи за дете, удостоверява качеството на придружителя на детето по т.2 с декларация в която посочва:

                        * Трите имена и постоянен адрес на декларатора;

                        * Трите имена и постоянен адрес на детето;

                        * Трите имена и постоянен адрес на придружителя на детето;

                        * Дата и часови период на придружаване на детето.

  /3/ /Нова – Решение № 39/11.04.2002 г. на ОбС – Кърджали/ На собствениците, наемателите, ползвателите и управителите на всички видове заведения за хранене и развлечения, интернет, електронни и компютърни клубове и игротеки на територията на Община – Кърджали, както и лицата работещи в тях се забранява:

              1. да допускат посещение на посочените в ал. 2, т. 1 и т. 2 от същия член, лица след определените часове без придружител;

              2. продажбата и сервирането на алкохол и цигари на малолетни и непълнолетни.

/4/ /Нова – Решение № 159/27.11.2008 г. на ОбС – Кърджали/ Във всички видове заведения за хранене и развлечения, интернет, електронни и компютърни клубове и игротеки, стадиони, културни и спортни зали, общински пазари, училища, детски и здравни заведения се забранява достъпа на лица носещи газово оръжие.

Кърджали бг вести

Снимка:Георги Кулов

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

Още новини

Последни новини