Наредба забранява свободното движение на селскостопански животни в Кърджали,въпреки това се нарушава системно

Кърджали е известен с движещи се на воля селскостопански животни по улиците.Ежедневие е да се виждат крави и коне да пасат в зелените площи.Те необезпокоявани затрудняват трафика.Опитите да бъдат санкционирани стопани паднаха в съда.Въпреки,че Наредба №1 изрично забранява пускането на животни по градските улици.

Ето какво пише в Наредбата за поддържане и опазване на обществения ред в Община Кърджали:

Чл. 14. /1/ /Нов с Решение №110/26.05.2023 г.на ОбС-Кърджали/ Забранява се:

1.  /Нова с Решение №110/26.05.2023 г. на ОбС-Кърджали/ Свободното движение на селскостопански животни на местата за обществено ползване, в т.ч. междублокови пространства, улици, тротоари, площади, паркове в гр.Кърджали;

2. /Нова с Решение №110/26.05.2023 г. на ОбС-Кърджали/ Отглеждането на селскостопански животни в междублокови пространства, гаражи, мазета, тавански помещения, покриви и общи части на жилищни сгради в режим на етажна собственост на територията на Община Кърджали;

         3. /Нова с Решение №110/26.05.2023 г. на ОбС-Кърджали/ Пашата на селскостопански животни в тревни и цветни площи, в т.ч. обществени места за отдих, междублокови пространства, училищни дворове, детски и здравни заведения, градски и гробищни паркове;  ;

         4. /Нова с Решение №110/26.05.2023 г. на ОбС-Кърджали/ Складиране и съхранение на сено, слама и други фуражи на местата, посочени в т.3;

         5. /Нова с Решение №110/26.05.2023 г. на ОбС-Кърджали/ Складирането и съхранението на животински тор и други отпадъци в застроените дворищно регулационни парцели на разстояние по-малко от 3 метра от външната и вътрешната регулационна линия и местата посочени в т.3 ;

         6. /Нова с Решение №110/26.05.2023 г. на ОбС-Кърджали/ Придвижването на превозни средства с животинска тяга без предпазни престилки на територията на гр.Кърджали;

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини