Кърджалийци са отговорни за приветливия вид на града наравно с Общината

Кърджалийци са отговорни за приветливия вид на града наравно със служителите на Общинска администрация.В това може да се увери всеки,който прочете Наредба №1.Тя е озаглавена Наредба за поддържане и опазване на обществения ред в община Кърджали.Приветливия и естетичен вид на населените места са от първостепенна важност и това е посочено още в началото на документа.Налага се да припомним това,заради фрапиращите случаи на замърсяване,посегателства и вандализъм.

Ето и уводния текст на Наредбата:

1/ Поддържането на приветлив и естетичен вид на населените места изисква редовно почистване (метене, миене, снегопочистване, отстраняване на ледени висулки по стрехите на сградите, скосяването на тревните площи, окопаване на дърветата и цветните лехи и други) на улиците, площадите, парковете, в т.ч. гробищните, зелените площи, дворовете, вътрешно-кварталните пространства, терените в жилищните комплекси, общите части на сградите - етажна собственост, производствените и обществени сгради, местата край реки и водни площи в терените за краткотраен отдих, общинските пазари, телефонните кабини, стълбове, пътните знаци, паркингите, табелките,
афишни площи, определените места за реклама и др.

/2/ Дейностите по предходната алинея се осигуряват от:

1. Служителите на общината, търговски дружества, поделения и общински фирми, съгласно специалните разпоредби, уреждащи дейността им.

2. Ръководители на учреждения, държавните и общински фирми, фирми на граждани, кооперации и обществени организации - по отношение на производствените, административните и складови помещения, гаражи, кооперативни пазари и други имоти, които управляват и стопанисват, както и прилежащи територии.

3. Председателите на управителните съвети на етажните собствености (домсъвети), чистачките и портиерите - по отношение на общите части на сградите, предназначени за ползване от всички обитатели и прилежащите територии.

4. Гражданите - по отношение на частните домове, сгради, постройки и съоръжения с прилежащите им територии.

5. Собствениците на моторни превозни средства, сгради, постройки и съоръжения с прилежащите им територии.

6. Наематели и ползватели на държавни, общински и частни имоти.

/З/ Прилежащи територии са - частите от тротоари, улични платна и други, които са в непосредствен допир с обектите на предходната алинея.

/4/ Почистването на сградите - етажна собственост и прилежащите територии се поемат от собственика или съсобствениците, наемателите, ползвателите на съответните площи.

Кърджали бг вести

Снимка:Георги Кулов

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Последни новини