9 °C

Информационен ден за проблемите на пробацията се състоя в Кърджали

Изображение 1 от 2

   Информационен ден по проекта „Гражданско участие в законодателното и институционалното развитие на пробацията в България”се състоя в  Кърджали на 22 октомври. На събитието бяха поканени и взеха участие представители на различни институции, имащи отношение към темата – Областна пробационна служба – Кърджали, Окръжна и Районна прокуратура, Окръжен и Районен съд, Районните прокуратури и съдилища на Момчилград и Крумовград, ОД МВР Кърджали, РДСП и ДПС Кърджали, Дирекция „Бюро по труда”.Поканата уважиха зам.-кметът на община Кърджали инж.Катя Митовска,председателят на Общинския съвет Юсеин Ахмед ,окръжния прокурор Желязко Стефанов и други.

  Проектът се реализира от   Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА”, в партньорство с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.Това става по  Договор № BG05SFOP001-2.009-0157-C01 по Процедура „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство” BG05SFOP001-2.009.

              Главната цел на проекта е да се повиши гражданското участие в процесите, свързани със законодателното и институционално развитие на пробацията в България.

  Специфични цели на проекта са: Да се развие модел на партньорство между ГД "Изпълнение на наказанията" и структурите на гражданското общество в управлението на пробационната система в България; Да се развие модел на открито и отговорно управление от страна на ГДИН по отношение на всички процеси, свързани с функционирането на пробацията в България; Да се отправят 4 конкретни препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги от страна на ГД "Изпълнание на наказанията", свързани с функционирането на пробацията в страната.

  Кърджали бг вести

  Снимки:Нахит Догу

  Източник: Kardjali.bgvesti.NET

  Facebook коментари

  Коментари в сайта

  Последни новини