27 °C

192 са пожарите в областта през полугодието, няма загинали и пострадали

Доброволци от формированията в областта са участвали в 47 акции по дезинфекция на обществени места във връзка с епидемията

Пожарогасителна и спасителна дейност.

За първото шестмесечие на 2020 г. в РДПБЗН-Кърджали са регистрирани 358 произшествия срещу 336 произшествия през 2019 г. От тях пожарите са 192, а спасителните дейности – 166.

По отрасли - водещ е делът на произшествията в „жилищно стопанство, дейности на домакинства” – 39,6 % от общия брой, следвани от “транспорт, складиране и пощи” – 18 %.

Водеща причина при пожарите е „небрежност при боравене с открит огън“ с 48, 9 % , следвана от „неправилно ползване на отоплителни уреди”- с 27, 9 % от общия брой пожари.

По отношение на лъжливите повиквания се наблюдава трайна тенденция за намаляване броя им през последните пет години, като за 2020 г. те са 25.

През шестмесечието на тази година при пожари няма пострадали и загинали граждани. За сравнение през същия период на 2019 г. няма загинали граждани, пострадали са пет граждани и двама служители.

На територията на област Кърджали има регистрирани шест доброволни формирования с общо 56 доброволци в шест от седемте общини. През първото шестмесечие на 2020 г. има регистрирани 47 участия на доброволци в произшествия, като всичките са за извършване на дейности по дезинфекция на обществени места във връзка с предприети мерки за ограничаване разпространението на пандемията от COVID-19.

Държавен противопожарен контрол (ДПК).

По линия на ДПК през първото шестмесечие на 2020 г. са извършени 27 комплексни проверки на обекти, контролни проверки в 373 обекта, тематични в 329 обекта и по изпълнение на предписани мероприятия в 385 обекта.

Съвместно с други служби на МВР и ведомства са извършени 3 проверки, по искане на заинтересовани физически и юридически лица 8 проверки.

За периода са връчени 374 противопожарни разпореждания, 24 протокола от комплексни проверки. От проверките са констатирани 717 нарушения. Предписани са 717 мероприятия.

За нарушения на пожарните правила и норми са съставени 43 акта за административни нарушения,приложени са 5 принудителни административни мерки.

Контрол по спазване на Закона за защита при бедствия.

През първото полугодие на 2020 г. са извършени общо 153 проверки. Проверени са 14 аварийни планове и 73 планове за защита при бедствия. Осъществени са 3 проверки за контрол по изпълнението на дадени предписания. Извършена е съвместна проверка на обект с висок рисков потенциал за изпълнението на условията в разрешително от МОСВ. Служители на РДПБЗН - Кърджали участваха в 47 съвместни проверки от междуведомствени комисии на ПОВО, речни корита и обекти, засегнати от бедствия.


Това съобщиха от Регионалния пресцентър на МВР-Кърджали.

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Последни новини