430 пожара за година са гасили огнеборците в Кърджалийска област

В присъствието на зам.-директорът на ГДПБЗН старши комисар Любомир Баровднес Регионалната дирекция за пожарна безопасност в Кърджали направи отчет за работата си през изминалата 2023 г. Резултатите по основните направления на дейност бяха представени от директора комисар Сергей Заимов.

Пожарогасителна и спасителна дейност

През 2023 г. са регистрирани 960 излизания с противопожарна техника /ПТ/, 833 от които за възникнали произшествия, като само пожарите са 430 бр. За сравнение през 2022 г. са регистрирани 999 излизания с ПТ, 880 от които за възникнали произшествия, в т.ч. пожари 529 бр.

Броят на произшествията през 2023 г., спрямо 2022 г. е намалял с 5,3 %, като намалението при пожарите е с 18,7%. Най-чувствителна е промяната при „пожарите без материални загуби“.

При пожарите през отчетния период по отрасли водещ е делът на „селско и рибно стопанство“ - 32,8 % от общия брой пожари, следван от пожарите в отрасъл „жилищно стопанство, дейности на домакинства” – 29,5 %.

Водеща причина за пожарите е „небрежност при боравене с открит огън“ с 59,5 %, следвана от „късо съединение”- с 16,3 %.

През 2023 г. при произшествия е загинал един гражданин и са пострадали двама, при 4-ма загинали и 12 пострадали за 2022 г.

 Превантивна дейност

През периода са проведени 37 обучения за превенция и защита при бедствия, като са обучени 1197 деца и ученици, 377 учители и непедагогически персонал, 214 служители на областна и общински администрации и 19 неработещи и пенсионери.

Държавен противопожарен контрол

Обекти в експлоатация

През отчетната 2023 г. съвместно с ОДМВР-Кърджали са осъществени 39 информационно–разяснителни мероприятия в 156 населени места.

В периода август-септември съвместно с представители на държавните горски стопанства бяха извършени 25 проверки на места с повишена посещаемост в и около горските територии, като бяха инструктирани 160 лица.

Във връзка с жътвената кампания са проверени 50 единици земеделска техника. За нарушения на пожарните правила са съставени 12 АУАН.

Във връзка с проведените през годината избори бяха проверени 857 обекта и направени 141 пожарни разпореждания с 411 мероприятия. Проведени бяха 26 инструктажа и обучения на 2800 членове на избирателни комисии.

През 2023 г. са извършени 40 комплексни проверки на обекти, контролни проверки в 617 обекта, тематични в 1348 обекта, по изпълнение на предписани мероприятия в 818 обекта, съвместно с други служби в 12 обекта.

При извършените проверки са връчени 698 противопожарни разпореждания, 40 протокола от комплексни проверки и 129 констативни протокола. При проверките са констатирани 1858 нарушения и предписани 1826 мероприятия.

За нарушения на пожарните правила и норми през периода са съставени 93 АУАН и приложени 8 принудителни административни мерки.

Ново строителство

През 2023 г. са извършени 767 контролни проверки на новостроящи и реконструиращи се обекти. За периода са разгледани 155 проектни документации с постъпили искания, като са издадени 150 становища за съответствие и 5 решения за отказ.

Служители от РДПБЗН са взели участие в 63 заседания на Експертни съвети по устройство на територията към Общинските администрации и на 44 приемателни комисии.

За констатирани нарушения са предписали 35 мероприятия в заповедните книги на 12 строежа.

Това съобщиха от Регионалния пресцентър на МВР-Кърджали

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

Още новини

Последни новини