Областната организация на БЧК се отчете в присъствието на институциите в Кърджали

На 23.02.2024 година Областната организация на БЧК- Кърджали проведe своето годишно отчетно събрание, по време на което беше представена дейността през третата година от мандата на ръководните органи и приети планиращите документи за работата на организацията  през 2024 година.

Гости на събранието бяха член на НС на БЧК – д-р Мими Кубатева, зам. областния управител Гюрай Сюлейман, зам.кмета на Община Кърджали-Веселина Тихомирова,директора на РД ПБЗН- комисар Сергей Заимов, директора на ЦСМП – д-р Атанас Митков и главен фелдшер Даниела Делчева, главен секретар на РЗИ- Петя Папазова, директора на РЦ 112- инж. Елена Паскалева, началника на РУО- Ангелина Костова, началник на Отдел „Социални дейности и здравеопазване” към Община Кърджали- Нермин Мехмед, партньори, съмишленици и доброволци.

Председателят на събранието д-р Марин Мухтаров предостави думата на проф. д-р Тодор Черкезов, д.м. да направи въведение към отчетните документи, които бяха представени мултимедийно от Светломира Димитрова – директор на Секретариата на Обл. С на БЧК – Кърджали.

Посочено бе, че през 2023 годинаорганизацията обединява 76дружества с 3920 членове и достигнатият процент на обхват на членовете на БЧК спрямо населението на областта е вече 2,43 – над средния  за структурите в страната. Подчертана бе подкрепата на местната изпълнителна власт, изградените партньорства и кооперирането на ресурси за съвместна дейност и самостоятелни инициативи във всички общини. Подчертан беизключителния принос на младите червенокръстци от областта към социално-помощната дейност, оказана на  връстници, и проведените десетки фондонабирателни кампании в подкрепа на  деца в риск.

Към настоящия момент доброволците на БЧК в областта са 280, а на БМЧК -  236, отработили през годината близо 4 776 часа безвъзмезден труд. Дейността на доброволния Екип 254, управлението на социалната услуга „Дом за стари хора“ и „Хоспис Червен кръст“, подкрепата на Община Кърджали  и реалния принос, които те имат за решаване на проблемите на възрастните хора от общината и областта, са емблематични за областната организация и опитът им е уникален в системата на националното дружество. Оценката на експертния екип на НС на БЧК, извършил комплексна проверка през 2023 година е отново отлична, и според нея Кърджалийската областна организация „все повече се превръща в подходящ модел за работа в сферата на организационното развитие и определени дейности в  социално-помощната сфера“.

Председателят на Областната контролна комисия – Маргарита Пачилова отчете извършените проверки и положителните констатации на комисията. Експертът Пепа Чолакова представи плана за работа на организацията през 2024 година, а главният счетоводител Ани Василева презентира проекто-бюджета за 2024 година. Специалистът „Младежки дейности“- Елита Динкова представи резултатите от конкурса за лого и мото по повод 110-годишния юбилей на Кърджалийската организация.

            Членовете на общото събрание приеха всички отчетни и планиращи документи.В изказванията си гостите на събранието благодариха за интересния начин на представяне на материалите, подчертаха ценността на изградените коректнипартньорски взаимоотношения на областно ниво и заявиха подкрепата си за червенокръстката организация в полза на нуждаещите се хора.

            От свое име и от името на ръководството на НС на БЧК, д-р Мими Кубатева изрази своята удовлетвореност от качеството на представените документи и адекватните на местните условия разнообразни дейности на областната организация, които я определят като добър пример за червенокръстки организации в страната.

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.

Още новини

Последни новини