11 °C

Конкурс за идейни предложения за реконструкция на градския фонтан в Ардино

Във връзка с желанието на жителите на ОбщинаАрдино, кметът инж. Изет Шабан,обявиконкурсзареконструкция(трансформация) нафонтана,който се намира  в централнияградски парк.Изискванията към участниците е идейните предложениядабъдатпредставени в срокдо 29 май 2020 г. вделоводствотонаОбщинскатаадминистрациянахартиен и електроненносител,като в тяхбъдатпосоченисъвременнитехнологичнирешения, инсталации и материализасъздаваненаоптималниусловиязаексплоатациянафонтана.Реконструкциятанафонтанадаимавръзка с 60-годишнината отобявяванетонаАрдинозаград, парковата и архитектурнасреда, природо-географските и историческидаденостинаобщината.

Гюнер Шукри

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини