"Горубсо Кърджали" АД ще разработва ново находище

80 хиляди  тона руда  годишно ще добива новият рудник на „Горубсо Кърджали" АД. Инвестиционното предложение предвижда  изграждане на  три участъка в проучвателна площ " Момчилград" - находище Момчил. Запасите и ресурсите са утвърдени от екоминистерството.

Общата площ на участъците Пловка,  Обичник и Рударка се изчислява на около 2 500 дка. Полиметалните златно-сребърни руди, добити по открит способ,  ще се преработват  в действащите мощности на Обогатителна фабрика, без да се променя годишния й капацитет.

Срокът на   действие на инвестиционното предложение е 10 години. Добитата скална маса, без икономически значимо съдържание на ценен метал ще бъде депонирана  в 25 временни депа, а по-късно ще се използва за запълване.

Находище „Момчил" включва в площта си част от защитената местност „Рибино", попада и в защитената  зона „ Източни Родопи" за опазване на природни  местообитания.

Съгласно законовата уредба намерението подлежи на задължителна оценка за въздействието върху околната среда, подчертават  в  РИОСВ-Хасково. Освен това „Горубсо" трябва да представи  план за управление на минните отпадъци.

Документация  за бъдеща  експлоатация на находището „Горубсо Кърджали" АД депозира в РИОСВ-Хасково още миналата година. Тогава процедурато  по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС и оценка за съвместимост  бе прекратена  поради противоречие с режима на дейностите в ЗМ „Рибино".

Екоинспекцията в Хасково е уведомила за  сегашните намерения на инвеститора кметовете на  общините Момчилград,  Крумовград и  Кирково, както и на селата Подрумче , Обичник, Рибино, Самовила и Пловка.

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини