13 °C

Райф Мустафа свиква заседание на Общинския съвет

На 11.07.2013 г. /четвъртък/ от 9.30 ч. в голямата зала на „Бизнес инкубатора” председателя на Общинския съвет Райф Мустафа  свиква заседание. Мероприятието се провежда на основание чл.23, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.  Местния парламент ще заседава при следния дневен ред:

1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник. 
2. Промени в състава на Постоянните комисии към Общински съвет – Кърджали. 
3. Отчет за изпълнение на Програмата за устойчиво развитие на Община Кърджали за 2012 г.
4. Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет за първото полугодие на 2013 г.
5. Отчет за дейността по програма СИНДИ – зона Кърджали през 2012 г.
6. Отчет за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Кърджали за 2012 г.
7. Съгласуване на Годишен план за 2013 г. за дейността на звено „Вътрешен одит„ при Община Кърджали. 
8. Приемане на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Кърджали.
9. Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Кърджали през 2013 г. 
10. Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд в Община Кърджали за 2013 г.
11. Даване на съгласие за продажба на имоти – общинска собственост, определяне на пазарните оценки и начина на продажба на имотите. 
12. Даване на съгласие за продажба, чрез публично оповестен конкурс на поземлен имот с № 000006 от Картата на възстановената собственост на землище с. Невестино, ЕКАТТЕ 35136, община Кърджали, с площ 10,682 дка, с начин на трайно ползване:нива, категория на земята IX(девета). Определяне на пазарната оценка на имота и на конкурсните условия за продажба.
13. Даване на съгласие за продажба, чрез публично оповестен конкурс на поземлен имот с № 000024 от Картата на възстановената собственост на землище с. Невестино, ЕКАТТЕ 35136, община Кърджали, с площ 14,317 дка, с начин на трайно ползване: нива, категория на земята IX(девета). Определяне на пазарната оценка на имота и на конкурсните условия за продажба.
14. Даване на предварително съгласие за прокарване на Ел и ВиК трасета до имот с №022183 през полски път с № 022022 - публична общинска собственост в землище с.Сипей собственост на Сейхан Мехмед Апти за инвестиционни намерения. 
15. Определяне на пазарни оценки на имоти - общинска собственост, включени в Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2013 г. Даване на съгласие за продажба и определяне начина на продажба на имотите. 
16. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №010173 по картата за възстановена собственост в землището на с.Прилепци, общ.Кърджали.
17. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №414 кадастрален район 20 по плана на новообразуваните имоти в землището на с.Резбарци, общ.Кърджали.
18. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулирани поземлени имоти с идентификатори №40909.19.266 и №40909.19.267 по кадастралната карта на гр.Кърджали.
19. Предложение за одобряване на Подробен устройствен план - план за застрояване на неурегулиран поземлен имот №252 кадастрален район 303 по плана на новообразуваните имоти в землището на гр.Кърджали.
20. Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед за авансово плащане по Договор BG161PO001/1.1-09/2010/046 от 21.07.2012 г. по проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения и детски градини в община Кърджали”. 
21. Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”: Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността”. 
22. Предаване за стопанисване на обект:”Водоснабдяване на група Жинзифово”.
23. Допълване на Общинския план за защита при бедствия на Община Кърджали. 
24. Разкриване на социална услуга Център за обществена подкрепа. 
25. Актуализиране на списъка на „защитени училища” на територията на Община Кърджали за 2013/2014 г.
26. Утвърждаване на списъка на „средищни училища” в Община Кърджали за 2013/2014г.
27. Утвърждаване на списъка на ученическите автобусни линии за превоз на деца и ученици за учебната 2013/2014 г. 
28. Предоставяне за безвъзмездно ползване на училищен автобус, получен от Министерството на образованието и науката. 
29. Изменение на местонахождение на таксиметрова стоянка в гр.Кърджали.
30. Приемане на стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Кърджали за периода 2013-2016 г.
31. Процедура за избиране на съдебни заседатели при Окръжен съд – Кърджали. 
32. Отпускане на персонални пенсии. 
33. Опрощаване на задължение. 
34. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Кърджали. 
35. Отпускане на парични помощи за лечение на тежко болни лица.

Източник: kardjali.bgvesti.net

Facebook коментари

Коментари в сайта

Още новини

Хороскоп за 29.11.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Благоприятна възможност да проявите организаторските си умения. Съобразявайте се с обстоятелствата и ще напреднете. Овладейте връхлитащите ви емоции, за да ви е по-лесно си намерете някого, на когото да изплачете болката си. Семеен проблем постепенно отшумява и това ще ви успокои.
29 ное 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Повечето от вас ще предпочетат да се посветят на почивка през този ден, тъй като изминалата седмица е отнела голяма част от силите ви. Идеята ви ще бъде подкрепена от хората около вас, които едва ли ще ви оставят да скучаете. Проявете повече ентусиазъм относно планирано мероприятие, в противен случай рискувате да развалите настроението на близък човек.
29 ное 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Възможни са проверки от различен характер: финансови, семейни, приятелски. Въведете в ред документацията си, погрижете се за близките си и не пренебрегвайте поетите ангажименти. Не търсете непременно недостатъците у другия, помогнете му да изрази по-добре себе си, като го насърчите към това.
29 ное 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Възможно е обстановката у дома ви да е напрегната сутринта и с действията си най-вероятно няма да допринесете с нищо за промяната и към по-добро. Препоръчително е да не се задържате дълго време в къщи и да потърсите поле за изява навън. Делови начинания ще получат благоприятно и донякъде неочаквано развитие, което ще ви създаде допълнителна работа.
29 ное 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Много неща ще ви радват днес, но не можете да бъдете навсякъде. Трудно е да угодите на всички, но важното е да живеете пълноценно. Не изхвърляйте нищо, нещата не винаги са такива, каквито изглеждат. Предстои ви желана промяна, която значително ще свали напрежението, още повече, че ще има с кого да я споделите. Насладете й се.
29 ное 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Станете по-балансирани и не допускайте да ви връхлитат емоционални натоварвания. Излезте на чист въздух сред природата или се срещнете с приятни за вас хора. Случващото се ще бъде такова, че трябва да разчитате само на себе си. Очаква ви работа, но имате шанс да обърнете нещата в своя полза.
29 ное 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Стресът се отразява неблагоприятно на контактите ви днес, реагирате на всяка невинна забележка. Починете си и не влизайте в конфликти. Денят е подходящ за отмора, среща с приятели и неща, които ще ви помогнат да се отпуснете. Не пропускайте да изпълните обещанията си, по тях съдят за сериозността ви.
29 ное 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Личният ви живот ви предлага много предизвикателства и като че ли днес поглъща цялото ви внимание. Трудно ви е да се съсредоточите върху каквото и да било. Днес от това нищо няма да изгубите, така че спокойно подреждайте интимния си свят.
29 ное 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Не се скъпите на комплименти и дори на моменти прекалявате. Бъдете по-уравновесени в тази насока, може да ви разберат погрешно. Някой от вас днес ще имат изключителен празник в семейството си. А ако се колебаете как да прекарате вечерта, знайте че ще ви бъде отправено предложение, което ще ви зарадва и отмори с настроението си.
29 ное 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Денят ви ще бъде много приятен, най-вече поради успехите в личен план. Удава ви се шанса да зарадвате семейството си. Напоследък сте занемарили здравето си и това може да ви изиграе лоша шега. Полагайте повече грижи в тази насока.
29 ное 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Съзнателно ще промените отношението си към проблем, който ви е занимавал наскоро. Това ще ви помогне да се освободите от напрежението и да насочите погледа си към хубавите страни на живота си. С излъчваното от вас очарование ще привличате интереса на другите. Направете ги щастливи.
29 ное 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Занимания на открито и пътуване с приятели може би ще удовлетвори страстта ви към приключения. Не се притеснявайте дори и да не сте в предни позиции на инициативата, това е чудесен повод да се разтоварите. Едва ли ще отхвърлите предложение за среща с някой, който не спира да ви вълнува.
29 ное 2020
Последни новини