Братче и сестриче се карат за последния бонбон от кутията. Майката казва на момченцето:
- Защо не отстъпиш на сестра си? По-умният винаги отстъпва.
- Да не съм толкова глупав - да съм по-умен?

от 0 гласа
Последни новини