- Мразя твоите познати от Интернет!
— Но защо? Та ти даже не ги познаваш!
— Те изгориха вечерята, която ти готвеше…

от 0 гласа
Последни новини