На митницата:
— Оръжие, наркотици, фалшива валута?
— Благодаря, вече имам.

от 0 гласа
Последни новини