Влиятелен човек иска да подари кола на политик.
— Знаете, че не мога да приема – протестира политикът. – Това е подкуп!
— Тогава ще ви я продам за двадесет долара – предлага бизнесменът.
— В такъв случай ще взема две…

от 0 гласа
Последни новини