- Дъще, донеси ми пет чинии от кухнята.
— За какво са ти, мамо?
— Трябва да поговоря с баща ти.

от 0 гласа
Последни новини