Вече мога да тегля филми от торентите със чиста съвест.
Който смята, че му дължа нещо за авторски права, ще дойде у нас и ще си хапне.

от 0 гласа
Последни новини