18 °C

- В живота на всеки от нас настъпва момент, когато почваме да мразим класическата музика...
- Пак ли си звънял на някой кол център?

от 0 гласа
Последни новини