32 °C

Студентът явно е затруднен по време на изпита и изпитващия се стреми да му подбере по лесни допълнителни въпроси:
- Добре колека, а бихте ли ми казали как работи електрическият двигател?
- Буу ууу ууууу, трака трака...

от 0 гласа
Последни новини