Баща води детето на градина. Минават край магаре с надървен х/уй. Детето пита:
-Тате, тате, какво е това дето виси под магарето ?
-Чурката на магарето, мойто момче.
-казал бащата.
-А мама защо вчера каза , че е нищо?
-А, тя майкати и слонски да види , пак ще е нищо за нея.

от 0 гласа
Последни новини