20 °C

Неопитна младоженка се ядосала на похотливото държане на съпруга си и яростно го упрекнала.
- Настоявам да се държиш по-цивилизовано в леглото! - обявила тя. - Все едно сме на маса в ресторант.
Развеселен от формалността на булката, младоженецът пригладил разрошената си коса и внимателно се пъхнал под чаршафите.
- Така по-добре ли е? - попитал той насмешливо.
- Да - кимнала тя. - Много по-добре.
- Чудесно, скъпа - прошепнал мъжът. - Би ли била така добра, ако обичаш, да ми подадеш задника си?

от 0 гласа
Последни новини