Сержантът хваща новобранец с едно незакопчано копче.
- Охо - озъбва се той. - Слънчеви бани ли правите, редник?

от 0 гласа
Последни новини