Войник се обръща към командира:
- Другарю командир, заповедта е изпълнена!
- Но аз нищо не съм заповядвал!
- А аз нищо не съм правил.

от 0 гласа
Последни новини