"-Ако някъде в Космоса срещнете човек, който иска да се ръкува с вас с лявата ръка, не бързайте да го правите, за да не се анихилирате и двамата."
Учителка по физика

от 0 гласа
Последни новини