"Искаше му се да подскача от радост, но не можеше... На гърба му тежеше ковчегът на тъщата..."

от 0 гласа
Последни новини