Меца и Зайо отишли да ловят риба. На Меца й останал само един червей и тя рекла на Зайо:
- Оставих буркана с червеите ей там зад храстите, донеси го тука.
Отишъл заека за буркана, през това време Меца уловила златната рибка. Почнала рибката да се моли на Меца да не я яде, щяла да и изпълни три желания. Меца се съгласила.
- Първото, да съм богата .
- Второто, да имам замък .
- А третото оставям на Зайо.
А през това време Зайо се провикнал от храстите:
- Мецо , да ти изсъхнат мъдите къде си скрила червеите?

от 1 глас
Последни новини