Един студент дълго уговарял своя колежка да му дойде на гости:
- Ела у нас, да пийнем чай?
- Не искам.
След някой-друг ден пак:
- Ела у нас да пием чай?
- Не искам.
Най-накрая един ден колежката се съгласила. Тръгнали към квартирата на студента и минали покрая една аптека. Колежката казала:
- Я дай да влезем за малко в аптеката?
- Защо?
- Ами да купим нещо за чая...

от 0 гласа
Последни новини