Две пияни чукчита падат в трап.Стоят си долу и се опитват да се качат горе.Минало се време и едното чукчи казало:
- Ае,брато,аз още веднъж се пробвам да се кача и ако не успея си тръгвам.

от 0 гласа
Последни новини