Блондинка се качва в самолет и сяда в бизнес класа.
- Но г-це. Вие сте за икономична поправя я стюардесата.
- Аз съм блондинка, хубава съм, летя за Лондон и няма да се махна - настояла блондинката.
След малко пристига вторият пилот - но г-це.
Последвало вече познатото ... хубава съм, летя за Лондон и няма да се махна!!!-възмутено отговорила блондинката.
Всички се видели в чудо, инат.
По едно време радиста попитал какво става, и получил отговор:
- Абе има тук една блондинка.
- А бе защо не казахте по рано жена ми е блондинка.
Пристигнал той при злополучната блондинка и и прошушнал нещо на ухо,
при което тя скочила и изкрещяла:
- Ама защо не ми казахте!!!
Грабнала багажа и хукнала към местото си. Всички били парализирани, какво и каза???
Попитали радиста.
- Ами казах и че бизнес класата не лети за Лондон.

от 1 глас
Последни новини