Срещат се двама съседи:
- Ти да не си купил пособие за сексуално удовлетворение на жена ти?
- Защо така си мислиш?
- Вчера през нощта слушам, у вас леглото както обикновено заскърца. А след това вместо няколко леки стона, жена ти както никога се разкрещя и взе да писка... От там си направих извода.
- Вчера, като се занимавахме с това, си заклещих крака в щорите и корниза падна върху жена ми...

от 1 глас
Последни новини