20 °C

Върви си Кума Лиса по горската пътечка. Изведнъж от най-гъстия храсталак се чува:
- Ко-ко-ко-о, куткудяк...
- Пипнах ли те! - извикала лисицата и скочила в храстите. Храстите се поразмърдали и после всичко утихнало. След известно време излиза от храсталака Кумчо Вълчо, закопчава си "дюкяна" на панталоните и си мърмори:
- Брей! То било хубаво да знаеш чужди езици...

от 0 гласа
Последни новини