21 °C

Ищецът по делото твърди, че дал пари в заем на ответника и
понеже последния не му ги върнал в уговорения срок, иска да
бъде осъден да му заплати въпросната сума.
- Прав си - казал съдията.
Ответникът пък на свой ред заявява, че е върнал парите на
ищеца.
- Прав си - казал съдията.
- Не е възможно и двамата да са прави!
- И ти си прав - казал съдията.

от 0 гласа
Последни новини