Нещастен зет решил да се отърве от тъща си.
- Гледай само да не те осъдят - посъветвали го приятели. - За да изглежда като злополука, купи
й един москвич на старо - ще се пребие с него.
След няколко дни тъщата потрошила москвича, но без даже да се натърти.
- Ще ти трябва нещо по-бързичко - рекли приятелите. - Вземи една лада, сигурна работа!
След три дни срещат нещастния зет - печален.
- Какво става?
- И ладата потроши! А на нея - нищо!
- Братче - рекли добрите приятели, - ще трябва да се бръкнеш - вземи един ягуар, да ти е мирна
главата!
След още три дни срещнали вече бившия зет - целият в траур, но ухилен до ушите.
- Изяде я! - викнал отдалече. - Три дни я яде, ягуарът му с ягуар, но до шушка я изяде.

от 1 глас
Последни новини