- Прибирам се вкъщи и какво да видя - жена ми в леглото с един швед...
- И ти какво му каза?
- Е какво да му кажа - не знам шведски...

от 1 глас
Последни новини