Из ученическо съчинение:
"В отсъствието на Онегин Татяна често ходела в кабинета му, където постепенно се превръщала от девойка в жена."

от 0 гласа
Последни новини